Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/137

Denne siden er ikke korrekturlest


124 NORDLANDS A1uT. Han eiede tillige fra 1758 Ytre Torget. Under gaardene var dunvær. Saavel Indre Torget som Ytre Torget tilhørte de Angellske stiftelser, men er nu solgt fra disse. Et sagn fra Brønnø fortæl1er, efter Nordhuus, at paa Indre Torget boede en rig adelsmand ved navn Axel Gyntelberg, hvis hustru hed Groe; hun skulde besøge bedehuset paa Lunderhaugen paa Ti1rem, men kjørte ned i Tilremsvatn, der ligger et lidet stykke i vest for gaarden, og hun og hendes 7 døtre fandt her sin grav. Lunderhaug paa Tilrem ligger nordenfor Tilremsgaarden, er lav og flad ovenpaa, «hvor der tydelig vises, at den har staaet i aflang firkant» (Nordhuus). Skarsaas, gammelt navn vel Skarðsáss, en aas med et skar. Gaards-nr. 107, brugs-nr. 1, af skyld 6.06 mark, har 2 husmands- pladse. Udsæd i 1900: 4.50 hl. havre til grønfoder, 11.50 hl. poteter, 5 kg. græsfrø; 0.05 ar brugt til gulerødder, O.2O ar til kaalrabi og 1.20 ar kjøkkenhave. Husdyrhold: 2 heste, 15 stor-fæ, 8faar og 26 høns. 2 2-hjuJede arbeidskjærrer. Tilrem, skrevet almindelig Tilrum, Tildrum, gammelt navn ])algarheimr, hvori 1ste led er en stamme (jalg, som nu er be- varet i telg, bregne; her mulig ennem et elvenavn af denne stamme. Der rinder en bæk forbi gaarden. Gaards-nr. 108, brugs-nr. 1, af skyld 5.85 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 1.5 hl. byg, 4 hl. havre, l hl. havre til grønfoder, 14 hl. poteter, 5 kg. græsf1-ø; 1.1O ar brugt til kaalrabi, O.50 ar have, deraf O.1O ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: l hest, 9 storfæ, 16 faar og 12 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. “ Tilrem, gaards-nr. 108, brugs-nr. 2, af skyld 5.24 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 1.5O hl. byg, 2 hl. havre, 0.8O hl. havre til grønfoder, 16 hl. poteter; 0.7O ar brugt til kaalrabi. Husdyrho1d: 9 storfæ, l2 faar og 3 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. Tilrem, gaards-nr. 108, brugs-nr. 4, af skyld 5.85 mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i 1900: 1 hl. byg, 2 hl. havre, l7.5 hl. poteter, 4 kg. græsfrø; O.2O ar brugt til kaalrabi, 7 ar have, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrho1d: 1 hest, 10 storfæ, 14 faar og 19 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. Tilrem er poststation; telefonstation er i virksomhed hvert aar i markedstiden (ca. 8 dage i begyndelsen af juli); landpost gaar 2 gange ugentlig mellem Brønnø og Tilrem, baadpost 2 gange ugentlig mellem Nordhus og Brønnø. Tjalgarhei-m nævnes i Haakon Haakonssøns saga, idet hertug Skules mænd Paal Fot og Sigurd Parten her ranede alting hos Jon Silke.