Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/138

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ HERRED. 125 Hom,- lille, gammelt navn Hom, i stedsnavne brugt om fjeld- toppe, men ogsaa om et hjørne, et nes. Horn ligger nordlig i Nord-Sømn, ytterst paa halvøen mellem Velfjorden og leden, som straks udenfor gaarden ender i et fremstikkende nes, Hornsneset Til dette kan navnet sigte. Men det er ogsaa muligt, at det har hensyn til en af de to spidse, isolerede fjeldtoppe, som her hæver sig op fra det flade land, den ene ude paa Hornsneset og den anden, adskillig høiere, tæt indenfor gaarden. Gaards-nr. l12, brugs-nr. 2, af skyld 5.37 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i l900: 1.ð hl. byg, 5 hl. havre, 12 hl. poteter; O.5 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 1 hest, l3 storfæ, 2O faar og ]9 høns. l 2-hjulet arbeidskjærre. 25 gaarde i Brønnø har matrikulskyld mellem 3--5 mark: Gaards-nr. 75, brugs-nr. 1, Trælnes, af skyld 4.2Ö mark, med -L husmandspladse. Gaards-nr. 75, brugs-nr. 5, Trælnes, af skyld 4.78 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 75, brugs-nr. 6, Trælnes, af skyld 4.83 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 75, brugs-nr. 8, Trælnes, af skyld 4.53 mark, med 3 husmands- pladse. Gaards-nr. 76, brugs-nr. 2, Rodal, ‘ af skyld 3.34 mark. Gaards-nr. 76, brugs-nr. 3, Rodal, af skyld 3.84 mark, med 4 hus- mandspladse. Gaards-nr. 78, brugs-nr. 4, Vedal, af skyld 3.88 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 80, brugs-nr. l, Skomo, yt“re, af skyld 4.18 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 82, brugs.nr. 5, Skille, af skyld 3.98 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 85, brugs-nr. 1, .4unet, af skyld 4.53 mark, med 4 hus- mandspladse. Gaards-nr. 86, brugs-nr. l, Trælvik, af skyld 3 mark. Gaards-nr. 88, brugs-nr. 1, ‘Suinøen, af skyld 3.63 mark. Gaards- nr. 88, brugs-nr. 2, Svinøen, af skyld 3.63 mark. Gaards-nr. 89, brugs-nr. 3, Ormøen, af skyld 3.43 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 9O, brugs-nr. 12, Lavoldm, af skyld 3.I4 mark. Gaards- nr. 94, brugs-nr. 5, Nor-dhus, af skyld 3.51 mark. Gaards-nr. 95, brugs-nr. 1, Kvaløen, af skyld 4.37 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 97, brugs-nr. l, Saltk;jelmarken, udtales Saltermarka, af skyld 3.69 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 98, brugs- nr. 1, Sauren, af skyld 3.45 mark. Gaards-nr. 98, brugs-nr. 2, Sauren, af skyld 3.53 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 105, brugs-nr. 1, Salhus, af skyld 4.41 mark, med 3 husmands- pladse. Gaards-nr. 107, brugs-nr. 2, Vikran, af skyld 3.64 mark, med 5 husmandspladse. Gaards-nr. l09, brugs-nr. l, Mo, af skyld 4.90 mark, med 4 husmandspladse. Gaards-nr. 109, brugs-nr. 2, Mo, af skyld 4.90 mark, med 4 husmandspladse. Gaards-nr. 112, brugs-nr. 1, Horn, lille, af skyld 3.47 mark, med l husmandsplads. Gamle gaardnavne i Brønnø herred. Trælnes ligger paa et nes ved mundingen af den fjord, hvis ytre del nu kaldes Torgfjorden, og som længst inde forgrener