Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/14

Denne siden er ikke korrekturlest


, ., . (

   hic “‘fÞ(C. P   ’“ ff“ ’.,;-‘’“( ““ð‘’þC XX

--t-( .ó2JZ?’Intɔ0x J1ɔ(‘ (.0-S-ɔ“(x I9ï d W W.‘Cg Beliggenhed størrelse og grændser. ff Bodø, kjøbstad i Salten ZuɔI -.“. -H in C fogderi i Nordlands amt, ligger paa 67Ó 16‘ 58“ n. br. og 3Ó ‘ 39‘ 55“ øst for Kristiania. Dette er Bodø kirkes plads. Z st ;“,1-.-Z Byen ligger paa fastlandet i Bodin herre(l, men til byen“Z J t“ W hører de to øer Nyholmen og Buerøen og de mellem disse to øer ( Z Z liggende øer, holmer og skjær, samt den ved indløbet til hav- þä1 -A nen liggende holme Rundholmen. Byens areal udgjør efter den officielle Statistik O.7O km.9 Ifølge grændser paalagte af stadsingeniøren i Bodø er arealet: Fastland ..... 0.78 km.2 Buerøen . . . 0.18 » Nyholmen . . 0.05 » 3 smaaøer .... 0.02 » Sum 1.03 km.9 Byens navn er Bodø, men det er ingen ø, som har dette navn. Stedet hed før byanlægget Hundholmen og hørte til Bodø præstegjeld, og byen fik præstegjeldets navn. Bodø præstegjelds gamle navn er Boðin, undertiden brugt i flertal Boðinjar, og dette navn Boðin er sammensat af boði, boe, grundbrud, skjær under overfladen, og vin, havnegang. Byen udgjør Bodø by præstegjeld. Afstand fra Bodø sjø-veien i geografiske mil eller sjømil er til: Vadsø ...... 134 Vardø . . . . 124 Hammerfest . . 79 Tromsø . . . 49 Trondhjem . 76