Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/140

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ HERREn. 127 Tor-get, ytre, ligger paa den ytre side af Torglandet. Burøen, gammelt navn Búðarøy, af búð, bod. Her maa vel tænkes paa en fiskerbod. Helløen. Sandsynligt er det, at 1ste led er hella, fladt berg, flad klippegrund. Tojte, gammelt navn Topt, hustomt. Maaske har den oprin- delige form været flertal Toptir. Gaarden ligger paa Torglandet. Nordhus betyder «Nordgaarden» i forhold til Indre Torget. I‘)elsøen, gammelt navn, Hallarsøy, af mandsnavnet þZjallarr, er nu en halvø, landfast med Torglandet. Saltkjelmarken. 1ste led er saltketill, en kjedel til at koge Salt i. Saltkjelen bruges ofte som stedsnavn; ogsaa sammensat med -holm, -vik og -ø. Saadanne navne betegner steder, hvor der i gammel tid har været drevet saltbrænding af sjøvand. Sauren, gammelt navn Saurr, skarn, smuds, sele; i navne vel overalt at forstaa om myret, dyndet grund. Radhyllen, gammelt navn, Rauðhella, af rauðr, rød, og. hella, flad klippegrund, som nu i det nordenfjeldske ofte har faaet formen Hylla. Bolvær. 1ste led er Bolga, som ogsaa forekommer som ønavn. Torgnes. Disse gaarde ligger ikke paa samme ø som Torget (Torglandet), men paa 2 forskjellige øer tæt udenfor i samme ØgYuPP9- Verholme)a. 1ste led er vel veðr, veir, vind. Men det kan ogsaa være veðr, vædder, og navnet maa isaafald forklares af, at man har brugt at sætte ud saadanne dyr paa havnegang paa stedet. Var-holmen. 1ste led er sandsynlig ver, vær, idet e er gaaet over til a. 1S’alhus, gammelt navn Sáluhás-, der blev brugt som beteg- nelse for herberger, oprettede til bedste for veifarende, og findes oftere brugt som gaardnavn, saaledes ogsaa i Nordfolden. Mossem, gammelt navn Mosheimr, antages i 1ste led at indeholde et elvenavn Mossa. Muligt er det ogsaa, at det er dannet ligefrem af mosi, mose, mosgroet myr. Gaarden ligger ved en bæk, som kommer fra en nærved liggende myr. Vikr(m synes at maatte være Vikr, flertal af vfk, vik. Mo, gammelt navn Moi-, mo. Lund, gammelt navn Lun(lr, lund, liden skog. O l d f u n d : Stenalder .... 2 Yngre jernalder . . 13 Su1rÎ;