Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/146

Denne siden er ikke korrekturlest


VEGA HERRED. I33 Vega kirke ligger paa øen Vegas nordøstre del, i Vega herreds nordøstre parti under nordlig bredde 650 4O‘ 31.5“, og under længde øst for Kristiania meridian lo 14‘ 44“. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 35 km. og fra øst til vest, til vest1igste holme af Steinene, 44 km. Vega herred omgives af YI)øtta og Br-anno herreder; mod vest grændser det til havet. Vega herreds samlede areal er 147.3 km.9 Her-redet bestaar helt af øe1-. Øer i Vega herred er: Km.9 Vega . . . . 116.4 Ylvingen ..... . 7.6 Vaagø ..... . 0.5 Lammøen i Mudvær . . . O.2 Ser-øen ..... . O.2 Trælvikøen .... . O.3 Søla . . . . . O.9 Grimsøen ...... . 1.3 1 ø sydvest for Grimsøen . . . O.2 Torsøen ....... . O.7 Vegstein . . . O.2 Forøen . . . 0.5 Engelsøen . . . O.2 Risøen ..... . O.6 Lammøen i Stokvæ1- . . O.2 THVØe11 ..... . 0.3 Husøen . . O.2 Andøen . . . O.2 Sandøen . . . O.2 Andholmen . . . O.2 EIsøen . . . O.2 Fjeldsøen . . . O.3 lO76 smaaøer . . 15.5 147.3 Vega herred bestaar saaledes af omtrent 1099 større og mindre øer eller dele af øer og har desuden 1 948 boer og skjær. Den største ø er Vega i herredets nordøst1-e del; den er 13.5 km. lang fra nord mod syd, og dens største bredde fra øst mod vest er 11 km. Fornemlig paa nordsiden og sydsiden er der flere smaa bugter.