Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/151

Denne siden er ikke korrekturlest


138 NORDLANDS Amt Der er i Vega herred 260 indsjøer, som alle er smaa: km.- Holmvatn . . “ . 0.2 Floavatn . . . . O.8 258 smaavande . . . 2.3 3.3 De største vande er saaledes: Floavatn, 1.5 km. langt og 0.6 km. bredt. Karbuvatn, 0.7 km. langt og 0.4 km. bredt. Holmvatn, O.8 km. langt og 0.3 km. bredt. Storvatn, O.8 km. langt og O.2 km. bredt. I de fleste vande og tjern i Vega herred er der ørret, dog ikke mange. Vandene er ikke dybe og bundfryser for en stor del. Udtapning har fundet sted ved Svinvatn og en del mindre tjern ved .4ndvaagosm. Fjorde i Vega herred er tidligere omtalt under afsnittet om havet og fjordene (bind I, pag. 317 f.). Ankerpladse i Vega herred er der mellem ()dskjærene og Ylvingen paa 1O m.s dybde og sandbund, i bugten ved Ylvingen for smaafartøier, i bugten ved Rokneset, i Smaaværet mellem Gryt- hoImen og Havnholmen, de to sidste steder ogsaa for smaafartøier. Paa Vega ‘kan smaafartøier ankre i ɔSZjøvikm paa 9 m.s dybde, ved Rom paa 13 m.s dybde, mellem Vega, Fem og Veg- ste‘inø paa 32 m.s dybde, mellem Sandøen, Tuvøen og øerne norden- for paa 15 m.s dybde, og i bugten ved Kirkebøen kan smaafar- tøier ankre. I Skjærvær kan ankres i sundet mellem Klepholmerne og Skjærvær paa 11-15 m.s dybde, sandbund. Skjærvær ytre havn, som er det eneste sted, hvor større fartøier her kan ankre, er ikke god som vinte1-havn. I storm stænges alle sunde, og en stærk sjøgang sætter ind paa ankerpladsen, hvor der til- lige er mest fjeldbund. I saadant veir maa Skjærværfiskeren søge ind til Snopleden for at naa sin fortøiningsplads indenom hovedøen. Men her maa passeres gjennem et sund mellem to tørboer, som ikke ligger mere end ca. 2O m. fra hinanden. Da strømmen desuden her er usædvanlig voldsom, maa ingen større fartøier søge ind, saameget mindre som der indenfor ingen brugbar ankerplads fin- des for dem. Endog indseilingerne til Ytre Frøyen, hvor paa mange steder ikke engang to baade kan seile jevnsides, er brede i forhold til dette skjærværfiskernes trange løb, hvis mage vanskelig skal fin- des ved vor vidtstrakte kyst.