Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/152

Denne siden er ikke korrekturlest


VEGA HERBEn. 139 I Nordvær kan ankres i sundet mellem Viggelsø og Husø, midt for det høieste af Viggelsø paa 11-15m.s dybde, fin sand- bund. Denne havn er ikke stor, men foretrækkes for havnen i Skjærvær, hvor sjøen i svær storm bryder -over de udenfor lig- gende holmer. Nordvær er havn for større fiskerfartøier. Holdebunden er for størstedelen sandbund; de fleste sunde mod havet er godt af- stængt af grunde fjeldrygge. Nordvær har tillige en grei op- seiling fra havet søndenfra, ligesom der ogsaa fra ankerpladsen fører et til enhver tid passabelt løb indeuom skjærgaarden og videre nordover til Vega. I Bremsteinen kan skibe til nød berge sig i havn. Man ankrer udenfor husene paa 11-13 m.s dybde, sandbund. Bremsteinen, omtrent 3 sjømil vest af Vega, bestaar af 3 mindre øer og flere smaa holmer. Til været er der fire ind- seilinger, en nordenfra, en-fra nordøst, en fra sydvest og en fra sydøst. Denne sidste er roligst og mindst udsat for sjødrag, men den er saa trang, at storbaade ikke kan løbe ind. Dybden i havnen og i det sydvestre løb er 5 m. ved lavvand. De andre løb er grundere, ofte utilgjængelige, fordi sjøen brækker sammen over dem. I havnen ligger baadene paa svai. Den værste vind er fra vest og nordvest, og der har med denne vind oftere indtruffet skader og forlis paa baade i havnen. Fartøier antages ikke at kunne ligge paa havnen om vinter-en. Om sommeren henter fartøier fisk. Fra været, der har rorboder samt god adgang til vand, roes fiske hele aaret rundt. Vinterfisket, der begynder i januar og varer til omkring 14de april, drives af seksmands- baade. Som redskab benyttes garn, og der flskes fra V-1=1Z2 mil paa havet. I Bremsteinen er ankerpladsen i sundet mellem Heimøen og Sørholmen trang, og der er mindre god holdebund, ligesom der kan blive adskilligt sjødrag i stormveir ved høivand. Skøiter og mindre fartøier kan imidlertid ved nogenlunde høit vande søge op i Tensundet mellem Nord- og Sørholmen; naar fortøiningsringe anbringes, maa man kunne ligge trygt, om end ikke altid støt, i alslags veir. 0pseilingen østenfra er meget smal og grund, og der ligger en sten, som er tør ved Iavvand, omtrent midt i sun- (let, saa ingen ukjendt bør seile op der. Den bedste opseiling fra havet til Bremsteinen er gjennem «Hullet», mellem Nord- holmen og 0l-Larsaskjæret. J o r d s m o n net i herredet er dels myr, dels sand og skjælsa11d. Paa Vegas søndre del er der oftest sandmoer, saaledes ved Eidem og IØul, men ogsaa myr som ved Vika og Floa.