Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/157

Denne siden er ikke korrekturlest


144 NORDLANDS .mT. til Nordvær er gode fiskebanker; kveitefiske om sommeren slaar oftest godt til. Fra Bremsteinen eller Mudvær til den bekjendte Sklinnabanke er 8 mil. Paa denne drives i denne tid med skøiter, motorbaade og dampskibe, som delvis holder til ved Bremø (Nordre Vigten), dels i havnene inde ved Lekø. Skreien besøger VegakySten om vaaren og gaar undertiden langt op i Mudværkaasen. Til sildefiskerierne søger ligeledes en hel del folk fra Vega og omliggende strøg baade som notbrugere og garnfiskere. Fra Vega heri-ed foregaar saaledes fiske næsten hele aaret rundt langs kysten, dog især ved Bremsteinen, Skjærvær, Mud- vær og Hysvær, 2-8 km. fra land. Havfiske foregaar ikke fra selve Vega, men der drives et rigt hjemmefiske, der for herredet nu har større betydning end Lofot- fisket. Smaagarn, liner og dybsagn er de almindelige redskaber; for Bremsteinen og Skjærvær i februar og marts benyttes almindelige to1-skegarn. Baadene er tre- og halvfjerderums, af og til otringer. Ved garnfisket i Bremsteinen og Skjærvær bruges fembøringer. Fremmede fiskere kommer om vinteren, vaaren og høsten for at deltage i Bremsteinen- og Skjærværfiskerierne. Uerfisket er her af mindre betydning; det drives med garn og dybsagn. Herredet har et ishus. Bremsteinen og Skjærvær er særdeles gode fiskepladse, og en ikke ubetydelig del af Vegas fiskerbefolkning kan finde plads for sit vinterfiske, men de daarlige havne gjør, at mange frem- deles søger til Lofotens fiskevær. Forbindelsen med Bremsteinen er vanskelig, fordi havstykket mellem Bremsteinen og Vega er fuldt af et utal af holmer og skjær og saa grundt, at man mange steder ikke kan færdes med baad uden ved høivande. Men der er dog en led, hvor man kan færdes, naar den bliver belyst. Langs Bremsteinen og en mil ud mod havet gaar der en landbakke eller eg, og her foregaar fiskeriet saavel paa bakken som paa selve eggen til alle aarstider, men det er ikke mange, som driver vinterfiske der, kun S a 10 baade, tidligere optil 20. Der er imidlertid baade havneplads og plads paa fiskehavet for mange flere. Havnen ved dette vær dannes af nogle større holmer: Brem- steinen, Tilborholmen, Nordre og Søndre Tenholmen, og saa en række lave holmer og skjær. Ved storm fra vest eller sydvest sætter der en voldsom sjø ind gjennem det sydlige bredere indløb, og under vestlige vinde mellem og over de lave skjær. Adkomsten til havnen er i regelen let, men under enkelte storme maa fiskerne ligge i sundet mellem Andholmen og Brem-