Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/161

Denne siden er ikke korrekturlest


148 NORDLANDS AMT. Vegsíeinen, en-re, gammelt navn Veigarstei)m. Første led er øens navn i genitiv; sidste led, stei1m, sigter vel til en 74 m. høi fjeldko1l ved gaarden. Gaards-nr. 40, brugs-nr. 1, af skyld 3.8O mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i 1900: O.5 bl. byg, 4 bl. havre, ]8 hl. poteter. O.4O ar brugt til kaalrabi. Husdyr- hold: 1 hest, 15 storfæ, 26 faar, 2 svin og 30 høns. 1 2-hjulet arbeidskjærre. Vegsteinen, nPdre, gaards-nr. 41, brugs-nr. 1, af skyld 4.94 mark, har 6 husmandspladse. Udsæd i 1900: 2 bl. byg, 1 bl. havre, O.38 hl. havre til grønfoder, 34 bl. poteter. 1 ar brugt til turnips og kaalrabi. O.5O ar have. Husdyrhold: 2 heste, 2O storfæ, 33 faar, 4 svin, 27 høns. 2 2-hjulede arbeids- kjærren-. 3O brug har fra 2 til 3 mark i matrikulskyld: Gaar(ls-nr. 1, brugs-nr. 3, Kleven, af skyld 2.95 mark. Gaards- nr. 3, brugs-nr. l, Tættingshaugen, af skyld 2.88 mark, med 3 husmandsp“ladse og 1 plads uden jord. Gaards-nr. 3, brugs-nr. 2, Igerøen, af skyld 2.46 mark, med 5 husmandspladse. Gaards- nr. 3, brugs-nr. 3, Igerøen, af skyld 2.46 mark, med 2 husmands- pladse. Gaards-nr. 3, brugs-nr. 8, Lom-øen, af skyld 2.81 mark, med l husmaudsplads. Gaards-nr. 3, brugs-nr. 9, .(&BVøC]l, af skyld 2.02 mark. Gaards-nr. 9, brugs-nr. 2, Fersethaugen, af skyld 2.66 mark, med l husmaudsplads. Gaards-nr. 10, brugs-nr. l, Flataas(m, Søraasen, af skyld 2.29 mark, med Ve husmaudsplads. Gaards-nr. 1O. brugs-nr. 2, Flataasen, Nor(laasen, af skyld 2.29 mark, med Ve husmaudsplads. Gaards-nr. 11, brugs-nr. l og 2, Sk;jeggemoen, af skyld 2.44 mark. Gaards-nr. 16, brugs-nr. 4, Vika, Nordgaarden, af skyld 2.15 mark, med l husmaudsplads. Gaards- nr. 16, brugs-nr. 6 og 9, Vika, Nergaarden, af skyld 2.43 mark med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 14, brugs-nr. 4, Nor-dIOul, af skyld 2.48 mark, med 4 husmandspladse. Gaards-nr. 14, brugs- nr. 5, ÄVO)’(„tj2ll, af skyld 2.48 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr.17, brugs-nr. 2, Ei(lem, af skyld 2.38 mark. med 2 hus- mandspladse. Ga“ards-nr. l7, brugs-nr. 3, Eidem-, af skyld 2.36 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 23, brugs.nr. l, Søla, af skyld 2.95 mark. Gaards-nr. 26, brugs-nr. l, Viken, af skyld 2.15 mark, med l husmaudsplads. Gaards-nr. 29, brugs-nr. 6, Vallahaugen, af skyld 2.52 mark, med 2 husmandspladse. Gaards- nr. 3O, brugs-nr. 1, Viksaashaugen, af skyld 2.48 mark, med 4 hus- mandspladse. Gaards-nr. 31, brugs-nr. 3, Hysvær (Nordøeu), af skyld 2.23 mark, med 4 husmandspladse. Gaards-nr. 34, brugs- nr. 3, Hol(md (Bergaakeren), af skyld 2.42 mark, med l husmands- plads. Gaards-nr. 34, brugs-nr. 4, Holand, af skyld 2.05 mark, med l husmaudsplads. Gaards-nr. 37, brugs-nr. ], ()lderaasen, af