Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/162

Denne siden er ikke korrekturlest


VVEGA HERBEn. 149 skyld 2.87 mark. Gaards-nr.“ 37, brugs-11r. 3, R12sbakken, af skyld 2.17 mark. Gaards-nr. 37, brugs-nr. 4, Kolskogen, af skyld 2.23 mark. -Gaards-nr. 37, bruge-nr. 5, Risbakken, af skyld 2.00 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 87, brugs-nr. 6, Risbakken, af skyld 2.00 mark. (Gaardsnummeret i matrikulfortegnelsen heder Grøtland). Gaards-nr. 39, bruge-nr. 8, Heian, af skyld 2.38 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 39, bruge-nr. 9, Grindbakken, af skyld 2.19 mark, med 2 l1usmandspladse. Gamle gaardnavne i Vega: Mjøgroven, af nødig smal, og grǫj, grav, fordybning; betyder vel en smal dalsænkning. - v Igerøen er en ø ved kysten af Vega. Navnet er ikke for- klaret. v Finneset blev ryddet noget- efter 1700 under Kjul; navnet kommer af folkenavnet ji1m. Ferset. 1ste led kan maaske være .fær, faar, som i det hyp- pige ønavn Færø; sidste led er sætr, sæter. Flataa.s-en ligger paa en isoleret høide. Skjeggemoen kommer sandsynlig af mandsnavnet 1S’keggi. Stavsmarken. 1ste led er Sff((fl’; men dette ords betydning her er usikker. Floa, gammelt navn Flóar, flertal af “flöi, en udvidelse af et vandløb, en oversvømmet landstrækning. Her sigtes der til det ved gaarden liggende lille Floavatn. IOul, gammelt navn möll, findes som gaardnavn ogsaa i Nittedal. 0rdet, der vistnok er laanord fra angelsaksisk, betyder skib, i oldnorsk næsten alene brugt i digtersproget Som gaard- navn sigter det formodentlig til en høide, som man har lignet med et (hvælvet) fartøi. Her maa navnet have hensyn til den lange, smale fjeldryg, som ved et dalføre er skilt fra fjeldene indenfor, og under hvilken gaarden 1igger. Hest-viken er et hyppigt navn, som maaske undertiden kan være begrundet i en tilfæ1dig begivenhed, men i regelen vel sigter til, at stedet har været brugt som havnegang for heste. . Vika, gammelt navn V?’kar (ældre form Vtkr), flertal af vtk, vik. Gaarden ligger et stykke indenfor en vik ved en aa, som her gjør flere smaa, skarpe bugtninger. Mudvær er et af en mængde smaaøer bestaaende vær syd- vestlig for Vega. Den oprindelige form er udentvivl Muggvær; Sammenlign sagmod for sagmug. 1ste led er maaske “beslægtet med mugga, meget fint regn, taageregn. I-Ialmøen, gammelt navn maaske Holmøy. sigtende til de mange holmer, som omgiver øen. Bremsteinen er en ø langt tilhavs. Gammelt navn er Brim-