Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/163

Denne siden er ikke korrekturlest


150 NoR1)1.AN1)s Amt stein, af brim, brænding, der forekommer i en mængde navne paa kysten, især hyppig Bremnes, men ogsaa Bremholm og Bremø. Steder med saadanne navne ligger altid aabent mod havet.- Sidste led er steirm, her som ofte brugt om en høi holme eller liden ø. Næpsundet. Sidste led kan neppe sigte til andet end et sund mellem landet og en liden holme udenfor gaarden. Næpa kunde nok være et tænkeligt navn paa holmen. Vegdalen. 1ste led indeholder øens navn. Gaarden ligger isoleret paa øens vestkyst ved mundingen af en kort bækkedal, og fra samme vandskjel som bækken gaar øens hovedelv, nu kaldet Markaelven, østover. Søla er navn paa en ø med et høit fjeld vestenfor Vega, paa hvilken gaarden ligger, og tilhører udentvivl oprindelig de1me. Det mægtige fjeld, som sees i lang afsta-nd, opfylder hele øen paa en smal kystrand nær. Navnet er formodentlig beslægtet med det paa to steder i Østerdalen forekommende fjeldnavn Sølen. ]ØelkdaleH. At forklare navnet af kýalki, kjælke, synes ikke at give nogen tilfredsstillende mening. Brandsviken, maaske af mandsnavnet Brandr. Gulsvaag, gammelt navn Guðleifsvágar, af mandsnavnet Guðleifr. Vegmoen. 1ste led er mulig øens navn, men kan være veg, vei. Valla, gammelt navn Vellir, flertal af vǫllr, vol(l. Hysv(er, gammelt navn Hý-S-ingsver, af mandsnavnet Hýsingr eller H2’singr, og ver, vær. Det er navn paa en gruppe af en overordentlig stor mængde smaaøer og holmer et stykke nord- vestlig for Vega, hvilke i 1430 hørte under Tilrem i Brønnø, i l53O under Søla. Skjærv(Pr. 1ste led kan være sker, skjær, men mulig ogsaa det skerj3“, som forekommer i stedsnavne i betydning af nøgen fjeldgrund. Det ligger vestlig for Hysvær. Nautøen maa sigte til, at øen har været brugt som havnegang. BurshaHgen. 1ste led er vel bur, stabbur. Aakerbakken blev ryddet noget efter 17O0 under Nedre Nes. Gmfland, gammelt navn Grjötland, stenet la11d, af g)jöt, sten. Da gaarden ligger ved en aa, er det ogsaa muligt, at 1ste led kan være det endnu paa et par steder bevarede elvenavn Grjota. ()l(leraas-en, af ǫlr, or. Kolsta(l, gammelt navn Kolssfaöir, af mandsnavnet Kolr. Svea er vel Sviðir, flertal af st-ið, ved brænding ryddet land. Hongsef, gammelt navn Hǫgmset-r, af mandsnavnet Hǫgni. Lanmzløen var 1723 ryddet for 16-18 aar siden under Øvre Nes. Navnet kommer vistnok deraf, at øen har været brugt til havnegang for lam. Engelsøen, gammelt navn Ingjaldsøy, af n1andsnavnet [ngjaldr.