Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/166

Denne siden er ikke korrekturlest


vEI.F.1om)EN HERmÐ1). 153 Velfjo1-den heri-ed. Veljjor(len herred (6oo.B9 km.2, i 1891 1365 indbyggere, i l900 1514 indbyggere) udgjør Velflorden præstegjeld og sogn. Herredet udgjør, sammen med en del af Vik heri-ed, Hongset- bygden med 72 indbyggere, VelZjorden lensmandsdistrikt. Herredet er en del af Brørmø og Veljjorden thinglag. Velfjordens navn findes ikke nævnt i kilder fra middel- alderen, da Harmr synes at være brugt som navn paa fjorden og mulig ogsaa paa bygden. Navnet er dog vistnok gammelt. Begge navne kan have tilhørt dele af fjorden og til fjorskjellige tider have faaet hævd som navne paa den hele fjord. Navnet Velfjorden indeholder maaske i første led et usammensat fjord- navn Vellir eller Velli, som senere er blevet sammensat med -fjord. Dette gamle fjordnavn kan mulig være bevaret i et paa kartet anført navn Vellingsviken paa østsiden af fjorden, idet 1=elling kunde være en sammensæt11ing med -eng. Harm*r maa egentlig være fjordnavn og er opført blandt fjordnavne i Snorre Edda og er nævnt som saadanti kongesagaerne Hos Aslak Bolt nævnes Hamar flere gange Som landskabsnavn. Ved at sammen- holde de steder, hvor navnet forekommer, maa man slutte, at det som fjordnavn betegner Velfjorden. Hvis under Bø-ekko, der hos Aslak Bolt nævnes som liggende i Harme, er Brel( i Vik sogn, maa dog Hamar som landskabsnavn have havt et videre omfang end det nuværende Velfjorden. Det er dog muligt, at Brekka kan være et forsvundet gaardnav11 i Velfjorden. Velfj orden kirke, Naustvik kirke, ligger paa fastlandet ved bunden af Sørfjorden (arm af Velfjorden) under 650 24‘ 19“ nordlig bredde og under ca. 1‘’ 48‘ 15“ længde øst for Kristiania meridian. Herredets største længde fra nord til syd er 39 km., og dets største bredde fra øst til vest er 34 km. Velfjorden herred omgives af Brø)mø, Vik, BimZalen, Ve.fsen og (lZjøtta herreder. Af Velfjorden herreds samlede areal, 600.4 km.2, er 599.6 km.2 fastland, og arealet af øer O.8 km.2 Antallet af øer er 32, og desuden er der 72 boer og skjær.