Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/17

Denne siden er ikke korrekturlest


6 NoRI)1.AN1)S AMT. af 20 km.; nærmere i en afstand af 15 km. følger þØellej)“eldet i Bodin med høider paa 726 m., 743 m., 777 m. og 721 m., Ømestind, 780 m., 34 km. borte er grændsefjeld mellem Bodin og Kjerringø. I Bodin ligger Skautuva, 626 m., 10 km. borte, Storviktind, 8l9 m., 20 km. borte, Breiviktind, 1l56 m., i en af- stand af 24 km., grændsefjeld mod Sørfolden, I-Iægmotind, 793 m., 19 km. borte, Stordalsjjeld, 828 m., i en afstand af 25 km., menes- tind, 1061 m., 23 km. borte. Fjernt ligger Blaamanden, 1571 m., i en afstand af ca. 65 km., saa følger Sulitelmatinderne i en af- stand af ca. 8O km., Saarjus:jokka, 1716 m., Stor-toppen, 1830 m., Vardetopp(?n, 1722 m., -en Sulitelmatop paa 1903 m., 7Zjeura(jokka, 1 600 m. Til høire for disse ligger Nordre Saulo, 1 775 m., i en af- stand af ca. 85 km. Videre sees Godøstrømmen; Børnupen, 708 m., ligger i en afstand af ca. 22 km. mellem Godøstrømmen og Salt- sbrø-nmæen, som ligger i en afstand af ca. 11 km. Ølb(jeld i Salt- dalen, 1754 m., ligger i en afstand af ca. 60 km. Saa følger i en afstand af 18 til 22 km. alle Børvas(inderne, Aaselitinderne, l180 m. og 1140 m., Bortind, 1048 m., Falkflaagtinderne, 1135 m., Spidstind, 1150 m., R-undtind, 1008 m., og videre til høire Per Karlsatinderne, 1058 m., Lille Sandvast-ind, 1000 m., 23 km. borte. Mod syd mod Beieren ligger Høgtind, 1387 m., i en af- stand af 38 km., Palrakken, 916 m., 25 km. borte, Siritind, 985 m., 33 km. borte, SmaatindeVme eller Beiertinderue ligger i en af- stand af 36 km., og af disse sees Memaurt*ind, 1 329 m., Sfortin(l, 1101 m. Saa følger Svartisen i en afstand af 50 a 55 km. ])erefter kommer i Gildeskaal Sandviks.[jeld, 654 m., i en afstand af ca. 16 km., Sandhor“net, 994 m., ca. 24 km. borte, Høgnakken, 1046 m., i en afstand af ca. 48 km., Fuglø, 72l m. og 768 m., i en afstand af 34 km., Fleina, 226 m. Saa følger en øverden i havet: Fleinvær med sine øer, Hjertø, Briksvær, Terra, Steinsvær og Røst, 97 km. borte, saa StOV-fjeldet i Røst, 267 m., Vedø i Røst, 209 m., ogsaa Stavø, 148 m., sees; saa følger Røsth-avet, medens Hellig-vær med sine øer ligger nær- mere. Høiere end Røst sees V(erø i afstand af 118 km., Maa- hornet paa Værø, 445 m., og Hovånet paa Værø, 375 m., saa føl- ger Mosken i en afstand af 80 km. og med høider paa 391 m. og 301 m. Saa følger Moskenstrømmen og efter den Loj“otodden, 8O km. borte, Hermansdaltind, 1084 m., sees i en afstand af 88 km. Landeg0de følger saa nær ind paa, kun 11 km. borte, med Gjura, 699 m., Sandvikt“ind, 750 m., Rypedaltind, 803 m., Kvigtind, 791 m., og Navern, 633 m. Vestvaagø skimtes, og ved Østvaagø sees Gimsøstrømmen, Vaagekallen, 942 m., 92 km. borte, Østvaagø, Rulten, 1062 m., Lille 2lIolla, 92 km. borte, Store Molla i en af- stand af l00 km. Saa følger Skotstind i Steigen, 748 m., i en afstand af 56 km.