Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/171

Denne siden er ikke korrekturlest


158 NORDLANDS AMT. Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 383). Elvene er: Skomvikelven, GovatVzs atfløb, Nauavatn-Djupvatns vasdrag, Strengevatn-Svanvatns va-S-drag, StT‘Gmm(l)l-]’IGZ’lYl(’8 vasdrag med til1øb fra Langvatn-Meuatn, Toshølelv, Raakvaselv, Lom-selven med tilløbene Hem-ikdalselv, Bo-eivvaselv og Tettingelv, Granaaselve-n med tilløbene V(1sterdalselv og Østerdalselv, Storj)ordelven, Klaus- markelven . I de fleste va-sd1-ag er der ørret, men ikke i mængde Velfjorden har efter karterne 351 in d sj ø e r: km.’ VandalsVatn ......... 0.2 Svar-tvatn . . . O.2 Govatn . . O.2 Navavatn . . . -. 0.9 Djupvatn ..... . O.1 Del af Hølinesvatn . . 1.6 --»- Mevøtn . . . O.1 Høliaunet . . . . 0.2 Del af Langvatn . . O.1 Krokvatn, østre . . 0.2 Flotvatn . . . 0.1 Svanvatn . . . O.2 Rugaasvatn . . O.2 0psjøvatn . . 0.3 Bruvatn . . O.4 Svartvatn . . 0.3 Strengevatn . . . O.5 Rølivatn, søndre . . O.2 --«- nordre . . .O.2 “ Sausvatn .... . 5.0 Del af Svanvatn . . O.2 --»-- Langvatn . . . O.2 -»- Lomselven . . . . 1.3 l vand (6l8 m. o. h.) . . O.4 Henrikdalsvatn ..... . 0.1 Vand syd for Kjernsfjeld . . 0.4 Nedre Grundvatn .... . 0.4 Tettingvat1n ...... . ().9 Vand syd for Roakfjeld . . 0.9 Øvre Breivatn, sondre . . 1.4 --»- nordre . . 2.0 Nedre Breivatn . . . . 2.() Lapskarvatn .... . O.5 Del af Strømma11 . . O.4 Markavatn . . . . 0.5