Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/172

Denne siden er ikke korrekturlest


VELFJORDEN HEHREn. 159 Km.9 Grundvatn . . . O.2 Juvvatn . . . . O.3 314 smaavande. . .... 5.0 Tilsammen 28.3 Vande i Velfjorden herred: Sausvam i Velfjorden paa grændsen mod Vik he1-red er Vel- fjorden herreds største indsjø. Den ligger lavt, 2O m. o. h., mellem høit land og har gjennem Hølinesvatn afløb til Sørfjorden. Del af Mi(Itre Svanvafn i grændSen mod Tjøtta, ca. O.2 km. langt og O.2 km. bredt. Del at østre Svam)atn i grændsen mod Tjøtta-, ca. O.4 km. langt og 0.8 km. bredt. Del af Langvatn, ca. 1.1 km. langt og O.2 km. bredt. Vestre Jo-eatn, ca. 0.8 km. langt og 0.1 km. bredt. østre Jovatn, ca. 0.3 km. langt og O.1 km. bredt. Sendre .Yovatn, ca. O.5 km. langt og O.3 km. bredt. Henrikdalseafn, ca. 0.6 km. langt og O.2 km. bredt. Nedre Grundvatn, ca. 1 km. langt og O.8 km. bredt. Nedre Bø-eivat):, ca. 1.9 km. langt og 1.6 km. bredt. øvre Breieatn, nordre, ca. 3 km. langt og 1.3 km. bredt. øvre Breivatn, søndre-, ca. 2 km. langt og 1 km. bredt. Tettingvatn, ca. 1.7 km. langt og l.2 km. bredt. - Raakvatn, ca. km. langt og 0.5 km. bredt. Toshølvatn, ca. O.3 km. langt og O.2 km. bredt. Del af Sausvatn, 9.4 km. langt og l.i’) km. bredt. Del af Mevatn, 0.8 km. langt og O.2 km. bredt. Del af Langt-afn i grændsen mod Vik, 1 km. langt og O.2 km. bredt. Slrengevatn, 3 km. langt og 0.3 km. bredt. B7’2t’U(l(7l, 1.3 km. langt og O.5 km. bredt. Rugaasvatn, O.6 km. langt og O.3 km. bredt. Svanvatn, O.8 km. langt og O.5 km. bredt. S-eartvatn, l.2 km. langt og O.4 km. bredt. Krokvatn, O.9 km. langt og 0.5 km. bredt. Høline.s“eatn, 3 km. langt Og 0.9 km. bredt. Vesfre Rølivatn, 1 km. langt og O.2 km. bredt. østre Relivatn, 1.1 km. langt og O.2 km. bredt. Djupvatn, 0.9 km. langt og 0.3 km. bredt. Nat-avatn, 2.7 km. langt og 0.8 km. bredt. Govatn, l km. langt og 0.3 km. bredt. Borde“ikeatn, O.3 km. langt og O.2 km. bredt. Holm-atn, O.3 km. langt og O.2 km. bredt.