Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/174

Denne siden er ikke korrekturlest


VELFJORDEN HERREn. 161 Erter ..... . 2 hl. Poteter ..... . l O03 » Havre til grønfoder ..... 6 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 7 ar. Areal af have var 2O ar, hvoraf 8 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Der var ingen frugttræer i herredet, 2 firhjulede og en- spændte arbeidsvogne og 93 tohjulede. Enkelte tidligere opdyrkede myrstrækninger er ifærd med igjen at overgaa til skog- og moseland. Der er endnu meget jord og myr, som uden meget store omkostninger kunde nyttiggjøres til engslaatter. I den senere tid er kun lidet nyland opdyrket Herredsstyrelsen har i 1893 angivet værdien af l maal jord til 4O kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 30 kr. I l907 angiver herredsstyrelsen værdien af 1 maal jord til 50 kr., og at opdyrke l maal antages at koste 40 kr. Der er ca. 7ðO0 maal uopdyrket, men dyrkbar jord; heraf eier Staten intet. Den uopdyrkede jord benyttes væsentlig til slaatteland; der er en del, som benyttes til havnegang og skogland, og saa er der værdiløst myrland, som ikke lader sig nyttiggjøro. Der er ca. 15OO maal større myrstrækninger, som lader sig nyttiggjøre. Foruden det dyrkede england er der udslaatter og myrslaatter, ofte temmelig langt fra gaardene Husdyrhold samt frækræ i Velfjorden heri-ed: 19oo. 1899. Heste . . 107 110 Storfæ - . 774 874 Faar . 542 1 047 Gjeter . . 158 228 Svin . . 24 l9 Rensdyr . . 52 321 Hans . . 477 305 Fædriften har i de senere aar gjort fremskridt ved noget bedre røgt og pleie af dyrene, udvalg af avlsdyr samt rensl1gere behandling af melken . C Salg af melk er af ringe betydning. 11 - Nordlands amt III-