Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/176

Denne siden er ikke korrekturlest


VELFJORDEN HEnBE1). 163 Kysten er. rig paa sjøfugl, og der er ikke saa lidet efugl. Paa øerne, og især Dr-ogsøerne, er der efugl, maage, gjæs, ænder, kjeld og teiste. I Velfjorden er der marmor paa flere ste(ler. Marmor fra Rugaasnesodden er fast i kornet, tager politur og er fri for frem- mede mineraler. Farven er vakker hvid med svag flødegul tone. Marmoren ligger nær ved en havn. Nogle andre steder i Vel- fjorden er marmoren løs. Marmor er brudt paa Granholm(-n under gaarden Rugaas. Ved Tro-viken eller Hegge blev omkring l88O af et engelsk eller engelsk-norsk selskab anlagt et brud. Ved bunden af Hegg(îfjorden, mellem serpentin i øst og gabbro og porfyr i vest, er et drag af hvid og hvidgul, middels grov- kornet kalkspatmarmor. ’ Ved .4spaas lidt søndenfor Velfjorden kirke er lag af hvid (lo1omitmarmor og grovkrystallinsk kalkspatmarmor, dels himmel- blaa og grønblaa, dels graalig hvid. I nærheden af Velfjorden kirke er der graalig kalkspatmarmor med talrige grafitskjæl. I serpentinen paa vestsiden af halvøen mellem Langf)ord og Sørj)ord i Velfjord er der lidt kromjernsten, hvor der i 1898 har været en prøvedrift. Serpentinen gjennemsættes af aarer, dels af et mineral med traadstruktur og dels af talk. Det traadfor- mede mineral optræder i indtil fodlange stykker, der er stive og ikke bøielige som asbest. Fiskeriet drives i Velfjorden herred hele sommeren som hjemmefiske med line, almindeligt dybsagn og garn efter torsk, hyse og uer. Om høsten, naar silden kommer ind i fjordene, drives garnfiske, og om vinteren reiser endel til Lofotfisket. Endel reiser ogsaa paa sommerfiske ud til Kuersteimen, Brakene og Horsvær. Skjæl samles og fragtes til Lofoten og sælges der med god fordel til agn. I Velfjorden foregaar intet regelmæssigt iiske. Ved hjemme- flsket fiskes smaatorsk med dybsagn og garn; baadene er færinger. Uerfiske drives til husbehov og kun med dybsagn. Samlet udbytte af fiskerierne i Velfjorden: 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Skr-eifiske . - - -- 96O - Smaasildfiske . . . 1 250 - -- - - Fedsildfiske .... -- - - 60 10 O80 Laks- og sjøørretiiske 288 2l ti 216 24O 224 Andre fiskerier. . . 54O 67O 350 9O 18O Tilsammen . . 2078 88ö 566 l350 10484