Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/179

Denne siden er ikke korrekturlest


166 NORDLANDS AMT. plads. Udsæd i l900: 12 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 7 sto1-fæ, 6 faar og l svin. Der var 1 arbeidakjærre. Røli, indre gaards-nr. 37, brugs-nr. 1, af skyld 3.18 mark. Udsæd i 1900: l.5 hl. byg, 1.5 hl. haVre og 1O.5 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 7 storfæ og 6 faar. Der var1 arbeidskjærre. Saus, ski-ives ogsaa Sauhus, gammelt navn 1Sau()ahú.s, faarehus, sauefjøs; i nutidsformen sammendraget paa en lignende maade som fjos, fjøs af .féhús, hvilket ord ogsaa findes brugt som gaard- navn. Gaards-nr. 39, brugs-nr. 1, af skyld 3.7“1 mark. Udsæd i l900: 3 hl. byg, 4 hl. havre og 12 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 8 storfæ, 4 faar-, 1 svin og 1l høns. Der var 1 arbeids- kjærre Saus, gaards-nr. 39, brugs-nr. 2, af skyld 4.37 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 3 hl. byg og 11.5 hl. poteter. I-få ar brugt til kaalrabi. Husdyrho1d: l hest, 1O storfæ, 9 faar, 1 gjet, 1 Svin og 7 høns. Der var l arbeidskjærre. Saus, gaards-nr. 39, brugs-nr. 3, af skyld 3.28 mark. Udsæd i 1900: 1.:33 hl. byg, l.æ hl. havre og 13.5 hl. po’teter. Hus- dyrhold: I hest, 8 storfæ, 4 faar-, 4 gjeter og l svin. Der var l arbeidskjærre. Aas-, øvre, ligger temmelig høit ved Sausvatn, gaards-nr. 44, brugs-nr. ], af Skyld 8.26 mark. Udsæd i 1900: l hl. byg, l hl. havre og 7 hl. potet-er. Husdyrhold: l hest, 8 storfæ, 5 faar og l gjet. Der var 2 arbeidskjærrer. .4as, nedre, gaards-nr. 44, brugs-nr. 1, af skyld 3.34 mark. Udsæd i 1900: 2 hl. byg, 3 hl. havre og 12 hl. poteter. Hus- dyrho1d: “1 hest, 8 storfæ, 6 faar, l gjet og 4 hønS. Der var l arbeidskjærre. Aa-9, øm“e, gaards-nr. 45, brugs-nr. 1 og 2, af skyld 5.19 mark, har l husmandsplads. Udsæd i l900: 3 hl. byg og 18.5 hl. po- teter. Husdyrhold: 2 heste, 13 storfæ, 6 faar, 8 gjeter, l svin og 4 høns. Der var l arbeidskjærre. Nævemes, udtales N(emnes, forklares af næjr, næver, saaledes at det betegnede et nes, hvorpaa der var birkeskog, eller det kan forklares af Nafax-nes, af ngf, fremstikkende hjørne, eller af elve- navnet N(evra. Gaards-nr. 56, brugs-nr. l, af skyld 3.24 mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i 1900: l hl. byg, 1 hl. havre og 12.83 hl. poteter. 0.3 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: I hest, 9 storfæ og 11 faar. Der var 1 arbeidskjærre. Nævernes, gaards-nr. 56, brugs-nr. 2, af skyld 3.24 mark, har 1 husmandsplads. Udsæd i l900: 0.5 hl. byg, 9 hl. poteter. l ar brugt til gulerødder og kaalrabi, 3 ar have, deraf 1 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 1 hest, 7 storfæ, 3 faar og l svin. Der var l arbeidskjærre. ()psjø(1n. Navnet tilhører egentlig Opsjøvatn og maa betegne