Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/18

Denne siden er ikke korrekturlest


. BODø BY . 1 Omkring selve byen er der store dyrkbare myrstrækninger med skjælsand i bunden, og eftersom en del af disse er blevne opdyrkede, er omgivelserne blevne mindre øde. Disse vidtstrakte Bodømyrer er delvis omdannede til eng- marker, hvor der er villabygninger med haver, der er hegnede mod de sure vinde fra Saltenfjorden. Der, hvor Bodømyren af- løses af fjeld, ligger Røm;ik asyl for sindssyge, hvilket er omtalt under Bodin herred. Bebyggelsen er i regelen toetages træhuse; i den senere tid er opført endel bygninger, som giver Bodø et mere bymæssigt præg, saaledes det store amtssygehus, middelskolen, klub- og bankloka1e samt den paa byens høieste punkt liggende nye kirke Omkring torvet er der rækker af anseelige træbygninger, for det meste med butik i første etage. Der er ved Bodø havn høie pælebrygger og bryggetrapper paa grund af den store forskjel paa flod og fjære. Denne træby har aldrig havt større ildebrande, og der er godt tryk i vand- ledningen. De ældste huse har torvtag, om sommeren med frodige græsgange. - Bodø bebygning ligger nær sjøen; men byen begynder, som nævnt, at strække sig indover 1andsiden. Byen har brede og lige gader og er temmelig regelmæssig 1’egIlle1’et. Der er en række mod østnordøst gaaende gader, hvilke er nogenlunde parallele med stranden, og disse gader er temmelig flade, og saa er der en række gader, som er lodret paa disse og gaar op fra stranden stigende mod sydsydøst. Der er følgende 6 hovedgader med retning fra østnordøst mod vestsydvest: Sjøgadm er nærmest stranden og munder ud i Torvet, længer op og parallelt med Sjøgaden gaar Storgaden, som er hovedgade og fortsætter som landevei; saa følger de andre para1lele gader Dromeingens gade, Kongens gade, Prinsens gade og Rensaasgaden. Gader lodrette paa disse seks gader med retning fra sjøen stigende mod sydsydøst er: vestligst Nyholm“sgad(*n, Sandgaden og Professor S(?hyttes ga(le; disse tre gader gaar op fra pladsen ved kaien; videre mod øst følger Kirkegaden, som gaar fra torvet op til kirken, Torvgaden; videre følger Hamegaden, Raadhusgaden, Bankgaden, TordenskËjolds gade, Helliesens gade, Biskop Kroghs gade-, Urtegaardsgaden, Nøstgaden, Rønviks gade og Grændsegade. De tre sidste gader er kun lidet bebyggede. Sundet mellem den gamle Hundholmen og fastlandet er op- fyldt og danner nu byens torv. Det gamle faktorihus ved torvet minder om Hundholmen og Bodøsagen, som har gjort Bodø navn- kundig.