Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/180

Denne siden er ikke korrekturlest


VELFJORDEN HERRED. Uf-Y den høit liggende sjø eller den indre sjø. Gaards-nr. 57, brugs- nr. 3, af skyld 3 mark. UdSæd i 1900: O.5 hl. byg, O.5 hl. havre og 15 hl. poteter. O.20 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 1hest, 9 storfæ og 7 faar. Der var l arbeidskjærre. Mellem 2 og 3 mark i matril(ulskyld har følgende eiendomme: Gaards-nr. 4, brugs-nr. l, Aspaa9 64asPn), af skyld 2.26 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 6, brugs-nr. 2, Sørsæteren, af skyld 2.15 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 7, brugs-nr. 1, Sæterbakken, af skyld 2.32 mark, med l husmandsplads. Gaards- nr. 7, brugs-nr. 2, Sæterbakken, af skyld 2.32 mark. Gaards-nr. 9, brugs-nr. l, Strand, af skyld 2.50 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 1l, brugs-nr. l, Halveig af skyld 2.44 mai-k, med l hus- mandsplads. Gaards-nr. 13, brugs-nr. l, Halleraunet, skrives al- mindelig Hilderaune, a-f skyld 2.09 mark. Gaards-nr. l4, brugs- nr. 1, Bordvik, af skyld 2.09 mai-k, med l husmandsplads. Gaards- nr. 15, brugs-nr. 1, ZV(l“l)(lfl‘, skrives almindelig Næven, af skyld 2.32 mark. Gaards-nr. l5, brugs-nr. 2, Navan, af skyld 2.32 mai-k, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 17, brugs-nr. 1, Høliaunet, skrives almindelig Hildaune, af skyld 2.09 mark. Gaards-nr. 21, brugs nr. 1, D)“ogsøen, af skyld 2.32 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 22, brugs-nr. l, Gv-oven (Godgra1:en), af skyld 2.03 mark. Gaards-nr. 24, brugs-nr. 1, Brattaa“9, af skyld 2.24 mark. Gaards- nr. 24, brugs-nr. 2, Bratiaas, af skyld 2.04 mark. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 1, Enge, af skyld 2.44 mark. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 2, Enge, af skyld 2.32 mark. Gaards-nr. 29, brugs-nr. 1, HiLstad, af skyld 2.81 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 29, brugs- nr. 2, Vollan (Hilstad), af skyld 2.85 mark. Gaards-nr. 29, brugs-nr. 3. Hilstad, af skyld 2.81 mark. Gaards-nr. 30, brugs-nr. 2, 2Vaustvik, skrives almindelig Nøstv“ik, af skyld 2.28 mark. Gaards-nr. 31, brugs-nr. 1, Rugaas, af skyld 2.32 mark. Gaards-nr. 31, brugs-nr. 3, Rugaas, af skyld 2.59 mark. Gaards-nr. 34, brugs-nr. 1, Tomasli, af skyld 2.85 mark. Gaards-nr. 35, brugs-nr. 1, Nebbaasen, skrives almindelig Nepaa“9en, af skyld 2.77 mark. Gaards-nr. 36, brugs-nr. l, Røli, skrives ogsaa Rørli og Rødli, ytre, af Skyld 2.8l mark. Gaards-nr. 40, brugs-nr. l, Paalskog (‘S‘kog), af skyld 2.08 mark. Gaards-nr. 43, brugs-nr. l, Vasbotn, af skyld 2.56 mark. Gaards- nr. 45, brugs-nr. 3, Aas, øvre, af skyld 2.58 mark. Gaards-nr. 45, brugs-nr. 4, Aas-, om-e, af skyld 2.58 mark. Gaards-nr. 46, brugs- nr. 2, Haugen, ski-ives ogsaa Høien, af skyld 2.02 mark. Gaards- nr. 49, brugs-nr. 1,g .4spli, af skyld 2.56 mark. Gaards-nr. 50, brugs-nr. 1, Graven, af skyld 2.61 mark. Gaards-nr. 5O, brugs- nr. 2, Graven, af skyld 2.73 mark. Gaards-nr. 53, brugs-nr. 1. Strøm er gaardsnummerets navn, brugsnumme1-et heder Aunet, som ogsaa kaldes Bruaunef, af skyld 2.63 mark, med I husmandsplads. Gaards-nr. 53, brugs-nr. 2, Strøm (Aunef), af skyld 2.77 mark,