Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/185

Denne siden er ikke korrekturlest


172 “ NORDLANDS AM’I’. Knútskirkja i Harmi kan ikke, som antaget af MunCh, være Brønnø kirke og heller ikke være den samme som den nuværende Naustvik kirke. Den maa efter udtrykket hos Aslak Bolt være nedlagt allerede i hans tid ; ellers kunde dens gods vel heller ikke være kommet ind i erkebispens register. Harmr er sand- synligvis Velfjorden og Knutskirkja i Harmi har vistnok ligget i Velfjorden. K jøreveie i Velfjorden herred: Fra Hegge (Hommelstø) langs Strengevatn-Svanvatnsvasdraget fører en med statsbidrag anlagt vei forbi Djupaunet, Haugen og Øve1-aas til Flatmo. Veien, som er godt bygget, blev færdig i 1900. Velfjorden herred vedligeholder den. Længden er ca. 16 km. Andre kjørbare veie i Velfjorden herred er: Fra Naust- vik (Velfjorden) kirke fører en kjø1-bar vei om Hommelstø til Liasjøen. Den har en længde af ca. 3.7 km. Velfjorden herred var i l902 delt i 6 skolekredse med 21O undervisningsberettigede børn, 2 lærere, 2 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 154 230 kr., formuen 3012OO kr. Den samlede herredsskat for l906 var lOO62 kr. fordelt paa 476 skatydere. Tjøtte herred ]Ëjøfta herred (866.8 km.2, i 189l 3536 indbyggere, i 1900 3748 indbyggere) udgjør ]jøtfa ]))’(B-9t6gj6’ld, som bestaar af Heftet sogn med Skaalv(er kapel og Vevelstad sogn. Herredet udgjør ])øtta le)a.s-man.(lsdistrikt og Z)øtta thinglag. Herredets navn, 7jøtta, er egentlig gaardnavn. Det gamle navn er þjdtta. Samme navn har ogsaa .en ø ved Trondenes i Senjen. Paa kystkartet er Kjøtta ogsaa anført som navn paa en grund ved Horsvær i Brønnø. Gaardnavnet Tjøtte i Klep er maaske ogsaa samme navn. Sophus Bugge antager, at þjöfla mulig er afledet af þjö, den tykkeste del af laaret. Sognet Vevelstads navn er egentlig gaardnavn. Det gamle navn er VifllssI“aðir, af man(lsnavnet Vi.flll.