Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/186

Denne siden er ikke korrekturlest


’ TJØ’I’’I’A HERRED. 173 Tjøtta herreds østre del er fastland, den vestre del be- staar af mange øer, store og smaa. Øerne udgjør omkring V-Z af herredets samlede areal. Tjøtta herreds hovedkirke paa øen Tjøtta ligger under nordlig bredde 65Ó 49‘ 38“ og under længde øst for Kristiania meridian ]ï“ 42‘ 28“. Tjøtta herreds største udstrækning fra nord til syd er 55.7 km. og fra øst til vest 64.5 km. Herredet omgives af Herø, Alstahaug, Stamnes, Vej’sen, Vel- jjorden, Brøm2ø og Vega herreder. Mod vest grændser Tjøtta her- red til har-et. . Af Tjøtta herreds samlede areal, 866.8 km.2, er fastl and 749.2 km.2 og øer 117.6 km.2 I Tjøtta herred er 1836 øer og 1739 holmer og skjær. Øer i havet: Kxn.8 Fjordho]men . . 0.3 Fosøen . . . O.4 Havnøen . . 16.4 Slaatøen . . . 0.2 Miudlandet .... . 14.0 Rødøen og Løvøen . . 7.3 Flatøen ..... . 1.5 Tjøtta . . . 11.3 Offersøen . . . 6.6 Store Røstøen . . D.3 Rosøe11, søndre . . 2.1 V Rosøen, nordre . . 2.1 Haukøen . . . . O.3 Tranøen ..... . 0.3 Aakerøen, nordre . . . O.8 Aakerøen, søndre . . O.4 Buøen, ytre . . 0.2 Hestøen . . . . 0.9 Buøen, store . . O.3 Del af Skotsvær . . O.4 Del af Garsøen . . 0.2 Barøen . . . . 1.1 Haltøen .... . 0.5 Del af Alstenø . . 2O.5 Faavær, søndre . . 0.2 Faavær, nordre . . O.2