Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/189

Denne siden er ikke korrekturlest


176 NORDLANDS AMT. Dalfører, som gaar op i fjeldet er: j SøYfiorddalen gaar fra Sørfjordens bund som en trang, ube- boet dal sydlig 5 km. og taber sig paa østsiden af Klubben. Br(“)maaens dalføre gaar fra pladsene Brennaaen ved Stokke- fjorden østlig paa nordsiden af Stokkahatten til henimod Sør- fjorddalen. Almoselvens (laljbre gaar fra Visten ved Almosen først et kort stykke nordøstlig, deler sig saa i en arm, som stryger i nord paa Stokkahattens østside, og den anden fortsætter i øst. Bønnaaens dalføre stiger fra den indre del af Visten ved gaarden Bønnaaen nogenlunde svagt nordlig op om Nedre og Øvre Bønnaavatn og fører gjennem et skar, ca. 38O m., over i botnen om Finknævatn (i Vefsen). Denne dal er i den nedre del skog- bevokset. Øste):jjordelvens dalføre fører fra Vistens bund nordøstlig under Bønnaaklubbens steile østskraaning, bøier saa mod øst og taber sig mod Veslefjeldene paa grændsen mod Vefsen. Strækningen nord for Halsfjorden med Grytaa- dalen er yderligere delt ved den dal, der fra Halsfjordens nordre arm gaar nordlig over i Storelvens (Aunelvens) dalføre, der udmunder ved Osen. Paa landet vest for de nævnte dalfører ligger Aspvikfleldet, 555 m. Den nordre del af dette fjeld heder Kjerringlijffeld, 418 m., og den søndre del Vikjjeldet, 1n., Husvik“fleldet, 447 m., og I1?erringvikJjeldel, 358 m. Især mod kysten er der temmelig brat, og der er kun nogle faa gaarde. Dalen ji“a Halsj)o1-den gaar svagt stigende og trang nordlig 3 km., bøier saa nordøst og syd for Aunvatn mere østlig og gaar under navn af Trangdalen ind mellem Valfjeldet og Snefjeldet. I dalens nedre del ligger Halsangaa&rdene og øst for Aunvatn et par gaarde. Storelvens (Aunelvens) dalføre gaar fra bunden af 0sen som en trang dal sydøstlig til Aunvatn, udvider sig her og fører over i dalen fra Halsfjorden Strækningen øst for disse dalfører er høiere, den søndre del naar op til 760 m. o. h. Trangdalen, der fra myrstrækningen ved Aunvatn gaar østlig, deler denne strækning. I den nordre del ligger Valfjel(let, 578 m., og gaar nordover mod Vefsenfjo1-den og østover ind i Vefsen herred. Andre toppe er Kaaþel(let, 527 m., og Lilleaa6el(let, m. Der er brat til alle sider, især sydover mod Trangdalen og Aunvatn. Syd for Trangdalen ligger paa grændsen mod Vefsen fra nord mod syd Sne)î’jeldet, 751 m., Blaajjel(l, 760 m., Slortuen (trigonometrisk punkt), 7l9 m., og nogle større toppe. Fra disse toppe falder