Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/192

Denne siden er ikke korrekturlest


T.1øTTA HERRED. 17 9 Vest og sydvest for Rosøen og skilt fra Mindlandet ved den 5.5 km. brede T)øttaþord ligger en række mindre øer, holmer og skjær fra nord til syd; de største er Haukøen, Busøen, Lamm- øen, To-anøen, Gjeiterøen, og sydligst Sandvær, Varøen, Ravnøerne, Grenøen og flere. Det er lave fjeldøer, enkelte er beboede; den høieste er Haukøen, 4O m. høi. s 1.5 km. vest for disse og parallelt med dem ligger igjen en række smaaøer, som Aakerøerne, Segløen, Buøerne, Valeerne og flere. Nordre Aakerø naar 39 m. o. h., de andre er lavere klippeøer. Kun Nordre Aakerø er beboet. Adskilt fra denne ørække ved Aakerøsundet og Skotsværsundet og paa vestsiden begrændset af Hestøraasa og Lisøraa-sa er en samling lave øer; fra nord til syd ligger Hestøen, som er den søndre del af Blomsøen i Alstahaug, Store og Lille Buøen, Kale- øeu, Store og Lille Grun(Ivær, Langøerne, Skotsvær, Garsøen og syd- ligst Guldeen. Enkelte af disse er beboede, nemlig Hestøen, Kalv- øen, Midtre Langø og Skotsvær. Vest for Hestøraasa og Lisøraasa og paa vestsiden begrændset af Kilværflorden ligger mange smaaøer, holmer og skjær i for- skjellige grupper: Skaalvær ligger nordligst; her er SkG(lZU(8YH(?Il den største, 1.2 km. lang og indtil 0.5 km. bred, med omliggende mindre øer og holmer, som Buøen, Gjeiterøen, Sanderøerne, Slaatterøen og Øm- eerne. Paa Skaalvær er et kapel og en del bebygning, af de andre øer er kun Store Ørnø beboet. Sydvestlig for Skaalvær mellem ()mnej)“or(Ien og Edøkaasa er mangfoldige mindre øer; de største er: ()mneen, Slaatterøen, Buøerne, Skogsholmen, Store Buoen, Bukkøen, Slaa.ferøen, ()lderøen og L12søen. Skogsholmen er 1.3 km. lang og indtil O.7 km. bred; Store Buøen l.5 km. lang og indtil O.5 km. bred; de andre er mindre. Beboe(le øer her er 0mnøen, Slaatterøen, Skogsholmen, Bukkøen, Slaatterøen (søndre), 0lderøen og Lisøen. Kilvær ligger sydvestlig for Skogsholmen og 2 km. fra denne; de største øer i denne gruppe er Kilv(er, Buøen, ()kseen og syd- ligst Rognan. Kilvær og Rognan er beboede. Emaarsøerne, Nautøen og Risøen med omliggende smaaøér ligger ved Edøkaasas sydende omtrent 2.5 km. i nordøst for Rognan; de to første er beboede. 2 km. sydligere ligger Taavær, der bestaar af hovedøen Taavær, der er beboet, og nogle faa andre øer. Kvalholmens gruppe har en del lave øer og ligger 2.5 km. sydøst for Taavær. I Tjøtta herreds vestre del vest for Kilværfjorden ligger fra øst til vest: Sørvær, omtrent 9.5 km. vest for Skaalvær, bestaar af flere