Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/202

Denne siden er ikke korrekturlest


TJØTTA HERRED. 189 Dampskibsanløbssteder er: Forv‘ik, StOkka.s:jøen, Husv‘ik, Vist- vaag, Sørnes, Tro, Rødøvaagen, Høtta og Skaalvær. Herredet er tyndt bebygget. Fastlandets gaarde og pladse ligger fornemlig langs kysten, kun faa i dalførerne. Mest bebygget er kysten langs VevelstadsundCet og Vistens bredder, ellers er bebygningen spredt. Paa Al-sten ligger langs stranden nogle gaarde og pladse fra Kvalneset til Jystad. Hær-øen har 2 gaarde og nogle pladse. Haltøen har en gaard og en plads. ()ffersoen har 11 brug og pladse paa den søndre halvdel. ]yøtta har 3 brug og en del pladse. Rødøen har flere gaarde, fornemlig paa den søndre del. Flatøen har 3 gaarde. Mindlandet har mange gaarde og flere pladse. I-Iarmøen har 19 gaarde og nogle pladse. IYÏffO)’dhOlm6R har en gaard. Rosøen har 2 gaarde og en plads paa søndre del af nordre ø. Lammøen har en plads. Tranøen har et par pladse. Gjeite)-øen har en plads. Slæ(leholmen har en plads. Sand-vær har en gaard. Lille Ravnøen har en plads. Aakerøen har 4 gaarde og en plads. Hestøm har 2 gaarde og nogle pladse. Skotsvær har en gaard og nogle pladse. Midtre Langøen har et par pladse. Kalvøen har flere pladse. Skaalvær har kapel og en gaard og flere pladse. Store Ørnø har en plads. Omnøen har 2 gaarde og et par pladse. a Slaatterøm’ har 3 pladse. Lisøen har 2 gaarde. Older-øen har 4 gaarde. Slaatterøen (søndre) har en plads. Bakkøen har 2 gaarde. Skogsholmen har 5 gaarde og flere pladse. Kilvær har 5 gaarde og 2 pladse. Slaatholmen har en gaard og en plads. Taavær har 2 gaarde. Nautøen har en gaard. Rognan har 2 gaarde.