Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/206

Denne siden er ikke korrekturlest


TJøTTA HERHE1). 193 Nordbostad, gammelt navn Nyrðri Böstaðir, den nordre gaard, af bölstaðr, bosted, gaard. Gaards-nr. 80, brugs-nr. 1, af skyld l2.13 mark, har 7 husmandspladse. Udsæd i 1900: O.40 bl. rug, 6.7O bl. byg, 7.80 bl. bavre, 0.1O bl. erter, 6.40 bl. havre til grønfoder, 37 bl. poteter, 15 kg. græsfrø; 18.6O ar brugt til andre rodfrugter, 20 ar bave, deraf 1 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: 3 beste, 27 storfæ, 29 faar, 3 svin, l2O høns. Der var 4 arbeidskjærrer, 1 slaa- og meiemaskine. Myklebostad, udtales Nokkelbosta, gammelt navn Myklibölstaðr eller Myklubölstaðir, den store gaard, sammensat med mikill, mykill, stor. I udtalefo1-men er M gaaet over til N. Gaards-nr. 81, brugs-nr. 4, af skyld 5.24 mark, bar en busmandsplads. Udsæd i 1900: l.5 bl. byg, 3 bl. havre, O.2O bl. havre til grønfoder, 7 bl. poteter. Hus- dyrbold: 1 hest, 9 storfæ, 5 faar, l svin, 14 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Brastad, almindelig skrives Bragstad, Brakstad, gammelt navn Brattsstaðir. sammensat med mandsnavnet Bráttr. Gaards-nr. 83, brugs-nr. 2, af skyld 5.04 mark, bar 2 husmandspladse. Udsæd i l900: 3 bl. byg, 2.5 bl. bavre, l bl. havre til grønfoder, 16.åo bl. poteter. 2.75 ar brugt til andre ro(lfrugter. Husdyrhold: 2 heste, 12 stor-fæ, 22 faar, l svin, 26 høns. Der var 2 arbeids- kjærrer. Tjøtta med Svinnes, gaards-nr. 84, brugs-nr. 1. Tjøtta af skyld 67.27 mai-k, bar 2l busmandspladse med jor(l, 1O andre busmandspladse og 3 særskilt bortforpagtede dele. For 31 pladse eller bosteder var efter opgaverne den sam- lede udsæd i l9O0 7.15 bl. byg, l bl. blandkorn, O.5 bl. bavre, 0.9O bl. havre til grønfoder, 10.3O bl. poteter. 2.5 ar brugt til turnips og 1.25 ar til kaalrabi, 11 ar have, deraf 7.4O ar til kjøkkenbavevækste1-. Husdyrhold: 3 beste, 78 storfæ, 107 faar, 5 svin, 223. bøns. Der var 6 arbeidskjærrer. Paa bovedbruget Tjøtta alene var udsæden i 1900: 12 bl. byg, 4 bl. bavre, 3 bl. bavre til grønfoder, 67 kg. græsfrø, 47 bl. poteter. 42 ar brugt til turnips, intet til have. Husdyr- hold: 7 beste, 49 storfæ, 5 faar, 9 svin, 21 bøns. Der var I arbeidsVogn og 11 arbeidskjærrer. Alt ialt for dette Nordlands amts største jordbrug var saa- ledes udsæden i l900: 19.15 bl. byg, l bl; blandkorn, 4.5 bl. havre, 3.9 bl. havre til gi-ønfoder, 67 kg. græsfrø, 149.3 bl. poteter. 44.5 ar brugt til turnips og 1.25 ar til l(aalrabi, 11 ar bave, deraf 7.4 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: 1O beste, 127 storfæ, 1l2 faar, 14 svin, 244 høns. Der var l arbeidsvogn og 17 arbeidskjærrer. T)øtta er kirkested, handelssted, poststation, rigstelefonsta- tion og dampskibsanløbssted. I3 - Nordlands amt III.