Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/209

Denne siden er ikke korrekturlest


I 96 NORDLANDS AMT. 3.(h3 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 4O, bruge-nr. 1, Sfokka, øvre, af skyld 3.34 mark. I Tjøtta Sogn ligger: Gaards-nr. 65, bruge-nr. 4, Aakvik, af skyld 3.05 mark. Gaarde- nr. 66, bruge-nr. 1, Kvalnes, af skyld 3.93 mark. Gaards-nr. 66 brugs-nr. 2, Kvalnes, af skyld 3.5O mai-k. Gaards-nr. 66, brugs- nr. 4, Kvalnes, af skyld 3.9O mai-k, med 1 husmandsplads. Gaards- nr. 66, Kvalnes, bruge-nr. 7, Leirviken, af skyld 3.83 mark, ligger øde. Gaards-nr. 67, brugs-nr. 2, Bærøen, af skyld 3.60 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 71, bruge-nr. 1 og 2, Flatoen, af skyld 4.61 mark. Gaards-nr. 8O, bruge-nr. 2, Nordbostad, af skyld 3.45 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 81, bruge-nr. 1, Myklebostad, udtales Nokkelbosta, af skyld 3.11 mark, med 1 hus- mandsplads. Gaards-nr. 81, bruge-nr. 2, Myklebosfad, af skyld 3.11 mark, med I husmandsplads. Gaards-nr. 81, bruge-nr. 3, Myklebostad, af skyld 4.67 mark, med 2 husmandspladse. Gaards- nr. 82, bruge-nr. 2, Mindnes, af skyld 3.82 mark, med 1 husmands- plads. Gaards-nr. 83, bruge-nr. 1, Brastad, skrives almindelig Bragstad, Brakstad, af skyld 3.(h3 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 83, brugs-nr. 3, Brastad, af skyld 3.44 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 85, ()fferseen, brugs-nr. 4, Skolen, af skyld 3.44 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 86, Rosøen, bruge-nr. 1, .Rosøvalen, af skyld 4.52 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 86, bruge-nr. 2, Rosøen, af skyld 4.52 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 88, bruge-nr. 1, Skotsvær, af skyld 4.95 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 90, brugs-nr. 1, Hestøen, af skyld 4.32 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 90, bruge-nr. 2, Hesføen, af skyld 4.22 marl(, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 92, bruge-nr. 2, ()m-noen, af skyld 4.13 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 101, bruge-nr. l, Laanan, af skyld 4.2O mark, med I husmandsplads. Gaards-nr. 101, bruge-nr. 2, Laanan, af skyld 4.20 mark, med l husmandsplads. D Gamle gaardnavne i Tjøtta herred: 1 Vevelstad sogn: Vaag, gammelt navn Vágr, vaag, ligger paa Havnøen. Hestcm, gammelt navn Hes;jutúnir, hvori sidste led er flertal af det i navne saa hyppige tún. 1ste led Her-åja eller Esja be- tegner en stenart. Denne skal nu findes paa halvøen. Det er sandsynligt, at He.s;ja (E.sja) har været ønavn (dannet af det nævnte ord for en stenart), betegnende Havnøen, hvis nuværende navn aabenbart ikke er gammelt. En liden ø paa sydvestsiden af Havnoen heder Esøen, ligesom Store og Lille E8j6ØG1l er navne paa 2 smaa øer nær Torget i Brønnø. Ma](jenvolden. Det synes rimeligt, at 2(len stavelse er Uǫrn,