Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/215

Denne siden er ikke korrekturlest


202 .NORDLANDS AMT. ninger fra 1819 heder det: Tiøtøe kirke, der brændte 1811, er under arbeide af sten, som den før var; 1811 antændtes taarnet af lynild, og alt træværket fortæredes. “ Ogsaa i 1843 blev den antændt af lynild og nedbrændte. Velvelstad kirke er en langkirke af tømmer, opført 1796 med 300 siddepladse. Vevelstad (Forvik) annekskirke nævnes ikke i reformatsen og maa være fra nyere tid. Efter Kraft ser det ud til, at her først blev kirke 1796. I erstatning for fisketiende har Tjøtta sogneprestembede aarlig 3344 kr. og Tjøtta og Vevelstad kirker tilsammen 106O kr., hvortil kommer et tillæg. Skaalvær kapel i Tjøtta er opført i henhold til kgl. resl. af 21de august 1889 paa øen Skaalvær til brug for befolkningen paa endel øer i Tjøtta, Alstahaug og Herø præstegjeld. Kapellet er væsentlig bygget af tømmeret i den gamle Malme annekskirke (Beitstaden); det er en 1angkirke af tømmer med 3O0 siddepladse; den blev indviet 6te september l889. Kapellet betjenes af sogne- præsterne i Tjøtta, Alstahaug og Vega. De kjørbare veie er kun faa i Tjøtta herred. Vei fra Brødløs om Vevelstad kirke til Forvik er god og 3 m. bred. Vei gaar fra skolehuset paa Tjøtta forbi kirken til pladsen Sundet. Vei fra Tjøtta kirke gaar nordvestover til pladsen cS‘varthaugen. Fra gaarden Vestvaag til Aunvatn er en tildels oparbeidet. daarlig vei, nærmest at betragte som gaar-dvei. Veien er taalelig til pladsen Joremmen, men bakket. Paa Alsfen fører fra Kvalnes kjørbar vei langs kysten forbi gaardene Aakvik og Jystad til pladsene Jystadsb-anden og ind i Stamnes til Sun(l. 1 Valen mellem Nordre og Søndre Rosø i Tjøtta herred er der gravet en rende, dyb nok til, at baade med halvflød vand kan passere; ved fjære falder her dog tørt. Ved fjære er ().flersø landfast med Tjøtta ved Sundhullet, en meget trafikeret passage til kirken og handelsstedet paa Tjøtta. Ved flod sjø kommer endog større baade igjennem. Tjøtta herred var i l902 delt i 21 sko1ekred se med 702 undervisningsberettigede børn, 7 lærere og 3 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 363 67O kr., formuen 735 0O0 kr. Samlet herreds- skat for l906 26 841 kr. fordelt paa 860 skatydere.