Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/216

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN I-lERRED. 203 Vefsen heri-ed. Vefsen herred (3416.7 km.9, i 1862 5126 indbyggere,i 1900 4974 indbyggere) udgjør en del af Vefsen præstegjeld og sogn med Gram og Dreigjen kapellan s Herredet udgjør, med ladestedet Mo.sjøen Vefsen lensmands- dislrikt og thinglag. Hei-redets navn Vefsen udtales Væffsnæ og har gammel form Vej’snir. Navnet er oprindelig fjordnavn; men dette er sandsynlig afledet af et gammelt navn paa hovedelven, Vefsn, genitiv Vej’snar. Det er dette, som nu er gaaet over til bygdenavn. Dolstad kirke eller Vefsen kirke ligger straks nord for ladestedet Mosjøen under nordlig bredde 65Ó 5O‘ 43“ og under længde 20 29‘ 1l“ øst for Kristiania meridian. Vefsen herred har længderetning fra nord til syd, og dets største 1ængde er ca. 109 km., den største bredde fra øst til vest er 4O km. Vefsen herred omgives af Stamnes, ]]jøtla, Velj)orden, Bin- dalen, Grong, HaWelddalen og Hemnes herreder. Af Vefsen herreds samlede areal, 3416.7 km.2, er det aller- meste fastland. Der er kun 4 smaaøer i saltvand af areal 0.0l km.9, men 3.7 km.2 øer i ferskvand. Øer i ferskvand: Km.C 3 øer i Vefsenelven . . O.2 3 øer i Gaasvatn . . . . O.2 9 øer i Svenningdalselv ..... 0.1 Laholmen i Eiteraaen ...... O.4 1 ø syd for Laholmen i Eiteraaen . 0.1 Storholmen i Øvre Fiplingvatn. . . O.4 Storholmen i Store Majavatn . . 0.5 Østholmen i Store Majavatn . . . O.3 Fiskebuholmen i Store Majavatn . . O.3 Tyvholmen i Store Majavatn . . 0.1 4 smaaøer i Store Majavatn . . . 0.1 189 smaaøer i forskjellige vande . . 1.0 3.7 Ved den nedre del af Vefsendalens og Sumningdalens vasdrag op til Store Majavatn nær mod grændsen til Nordre Ti-ondlgems amt deles Vefsen herred i en vestlig og en østlig del.