Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/221

Denne siden er ikke korrekturlest


208 NORDLANDS AMT. m., grændsefjeld mellem Vefsen, Velfjorden og Bindalen; paa grændsen mellem Bindalen og Vefsen ligger fra nord mod syd Grundvastin(len, 1076 m., Ris“maaltinden, 1Ol3 m., Durmaalstinden, 960 m., øst for Tosbotn, Maasva9tinden, 1031 m., Kvanlitinden, 1099 m., Majaklumpen, 1021 m., med Majaj)“eldet helt ind paa grændsen mellem Vefsen, Bindalen og Grong. Nordlig øst for Eiteraadalen mellem denne og Vefsendalen ligger en lang, bred fjeldryg med retning fra nord mod syd, hvilken kaldes Eiler-aaflel1let, hvis høieste top Mandalsakslen naar 948 m. Paa sydøstsiden af denne aksel ligger botnen Ií)edleu. Eiteraafjeldet ender sydlig i Stavastinden, 605 m., nord for Sta- vasdalen. Sydlig for Stavasdalen og vestlig for Eiteraadalen ligger atter en række høie fjelde, saaledes Blaaj)eld, l289 m., med bræ. Sydlig vest for Majavøtn ligger Dunfleld, 70O m. Strækningen øst for Svenningdalen, syd for Vef- sendalen og vest for Store Fiplingdalen er gjennemsat af de to før nævnte dale Baajjelddalen og I1ille Fiplingdalen Mellem Baafjelddalen og Svenningdalen ligger Baajjeldet, 734 m., med skogbevoksede skraaninger. i Sydligere naar fjeldene op til over lOOO m., som Nonstin- derne, 1085 m. Mellem disse tinder og det sydligere Ba-eiskarjyeld, 115O m., ligger Svenningdalsæfer i en svær botn. Vest for Nedre Fiplingvatn og Store Fiplingdal ligger en ryg Baraasen, 763 m., der mod nord fortsætter i .Yerpaasen, 430 m. Vest for disse aaser ligger Smaa(jerndalen med Lille Fipling- dalen Hele fjeldstrækningen vest for Smaatjerndalen kaldes Kapfjeldet, og paa dette ligger flere toppe, selve Kapfjeldet, 1673 m., og Store Baatskar-Ueld, l091 m. Kapfjeldet fortsætter helt ned mod Lille Majavatn. østlig for Majavøtn ligger Kvanj)eldet, 718 m., og Lillefleldet, 653 m., og sydlig for Store Majavatn ligger Mellingsjjeld, 638 m., hvilket strækker sig ind over grænd- sen i Grong. Landet mellem Store Fiplingdalen i vest og Hat- fjelddalen grændse i øst udgjør en del af den mægtige fjeldstrækning som kaldes Børge-fleld. I Fiplingdalen kommer ved Øvre Fipslingvatn en dal, Sim- skardalen, ned fra øst. Nordlig for denne da1 ligger mægtige fjelde med botner og bræer, der hører til Børgefjeld. Saaledes nord for Simskardalen Golverjjeldet, l51O m., Simska1ffeldet paa grændsen mod Hatfjelddalen, 143O m., og længer nord Leip- skartinden, 1677 m. Saa ligger længer nordlig en række botner og skar i høiden over Store F iplingdalen, saaledes fra Store Ve12skar- “fleld, 1l83 m., og nordover til Skindjjeldet, 1325 m. Sydlig for Simskardalen følger atter mægtige fjelde, saa- ledes paa østsiden af Fiplingdalen fra nord til syd Søndre Berge-