Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/222

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HERRED. 209 fleld, 1338 m., S(eterfleld, 1337 m., længer syd Kuklumpen, 1202 m., og paa grændsen mod Grong Smalfleldet, 655 m. østlig for denne række og sydlig for Simska1-et følger Maas- skarfleld, 1546 m., Rørskartind, 1328 m., med Rørskareggen, Bis- eggen-, 1335 m., Kvigtind, 1703 m., paa grændsen mod Hatfjeld- dalen. Gaksjjeld, 1787 m., Skla(fjeld og Joalinakken, 1099 m., ligger længer syd. ’ Store KYukkelen paa Hatfjelddalen grændse naar 1034 m., Bleikar“[jeld paa Grong grændse naar 1123 m. Landet nord og øst for Vefsenfjorden og Vefsen- dalen er gjennemskaaret af flere større dalfører. Vestligst af disse ligger Dr-e1Zjadalen, der munderi Vefsenfjorden og i nordøstlig retning gaar op til Drevatn, 48 m. o. h., der lig- ger i Vefsen og Hemnes herreder. Drevjadalen er en bred, godt bebygget dal. Jordsmonnet er ofte myrlændt, saa dalen tildels er frostlændt. Dalsiderne og bunden er skogbevoksede. Fra Grane kapel ved Vefsenelven gaar nordlig Glugvaselvens dal- føre, hvilket ved forsænkningen over de smaa Klubvøtn mod nord staar i forbindelse med den mod nord heldende Her-ringdal, der over Fustvatn staar i forbindelse med Fustadalen. Fra myrerne ved Herringbotn gaar.mo(l øst en tverdal langs forsænkningen mellem Rismaalsfjeld og Sl(ankhalsen og videre mod øst langs Boksvatn og Skallvatn. Dalen er ubeboet, har lidt krat- og birke-skog i dalbunden langs elven. Fustadalen kommer ind fra Hemnes herred, fortsætter over Ømmervatn og-Mjaavatn til Fustvatn, 31 m. o. h. Herfra bøier dalen og fortsætter som en tverdal lige ud til Vefsenfjord. Drevjadalen og Fustadalen er forenede ved en tverdal fra Drevjen kapel til Ømmervatn. Dalbunden og de nedre dalsider er bevokset med skog og krat. Dalene er flere steder myrlændte, som Heri-ingdalen, hvor den munder i Fustvatn, og ved-Herringbotn, ligesaa Jamtj)eld1ialen. Den nedre del af Glugvasdalen, Fustadalen og Drevjadalen samt nogle tverdale er godt bebyggede og opdyrkede. I den nedre del af Herringdalen er bebygningen spredt og faatallig. Landet nordvest for Drevjadalen grændser mod nordvest til Stamnes herred. Her er steilt affald mod fjor- den og mod dalen. Søndre Toven naar her 758 m.; paa grændsen ligger Toven. 674 m., og en større fjeldstrækning, kaldet V‘ildtoven, der i Gjur- hau.e naar 863 m. Fjeldene om Toven er vilde og golde. Kun ()rsdalen og skraaningen ned mod Drevja er skogbevoksede op til omtrent 3.50 m. Landet mellem Drevjadalen i sydøst og Fust- 14 - Nordlands amt III