Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/223

Denne siden er ikke korrekturlest


2lO NORDLANDS AMT. dalen i øst og syd naar mod nordøst op til Kveldtuen, 763 m., paa Hemnes herreds grændse. Kveldtuen er den høieste top paa den fjeldstrækning, som kaldes BlaaJjeld. Vest for Mjaavatn ligger Heljj(-l(let, 807 m., med enkelte syd- vest-lige toppe som Tuvlimande)2, 414 m., og Hatten, 427 m. Den landstrækning, som begrændses af Fustvatn og en del af Fustdalen i nord, Vefsendalen i vest og Glugvasdalen, Jamtfjelddalen og Herringdalen i øst naar i den nordøstre del frem til Vefsenfjorden nord for Mo- sjøen, og her ligger de bebyggede steder Hals;jøen og Kulsfad.);jøen; nordlig for det sidste sted naar ]fi“artaasen 273 m. Sydøstlig for denne ligger Dolsfadaasen, 273 m., og nordøst for Mosjøen og sydlig for l)olstadaasen gaar Skje)-aas dalføre ud i Vefsenelven ved dens munding. Sydvestlig for Fustvatn ligger Var-(lef)“eld, 633 m., og Mark- (l(l-S’6Yl, 547 m., og østlig for disse fjelde er et stort myrIænde henimod VCtaasen, 303 m., og Herringda1en. Langs østsiden af Vefsenelven strækker sig fra syd til nord en lang aas, ROSi?Ol(([].6Z(Y, op til 25:2 m. høi, saa følger østlig Bjørnaaens dal og saa atter en lang aas med retning fra syd til nord, ])alaasen med Fagergjothaugen, 457 m., og øst for den Lang-

aselvens dal; øStligere igjen følger en mægtig fjeldStrækning, som

kaldes Re-i)aj)el1let, i den sydlige del 9l8 m. Østlig for dette ligger Svartvaselvens da1, der naar op mod HjartJffeld, 877 m. Saa følger mellem Svartvaselvens dal og Jamtfjelddalen Kløp9- .6eldet, i den nordlige del 882 m. høit, og nordøStlig for dette ligger Klubben, 9l7 m. Landet mellem Glugvasdalen med Jamtfjeld- dalen og Herringdalen i vest og Hemnes og Hat- fjelddalen grændscr i nord og øst med Vefsen- dalen i syd er i den sydlige del et af mindre dalfører gjen- 11emskaaret aaslandskab med skog og talrige smaa tjern. Østlig for Glugvasdalen ligger det langstrakte Granej)eld, 8lO m., længer mod sydøst følger Piljjeldet og østligere endel smaadale efter berg- arternes strøg, hvilke smaadale udmunder i Vefsendalen. ØstIig for Ja-mtfjelddalen ligger .]am(fÍjeldet med Ja-mWeldtinden, 1l95 m., og ;lIí(“fI-)I(Z(’)7, l258 m., begge paa grændscn af Hatfjelddalen. Saa følger længer nordlig Brurskanken, 1448 m., med bræ paa østsiden; en top nordvestlig paa Brurskanken, Skankknæet, er 970 m. Gjeittind(n, 1559 m., er grændsefjeld mod Hatfjelddalen. Nord- ligere følger Boksvatms dal, og mellem denne og .4lmdalen, der begge munder i Herringdalen, ligger RismaalZYeld, 906 m., og Tørresjjel(l, 743 m. Nordlig for Almdalen følger en mægtig fjel(lstrækning, Smedse1zgO“eldef, 1053 m., og nordligere paa grænd-