Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/224

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN I-IERRED. 211 sen af Hatfjelddalen Daartinderne, 1l75 m., og Luktfinderne, 1327 m., med svære botner og bræer. Herredets hi-æer er tidligere omtalt (bind I, pag. 1l4-15). G eolo gi. I Vefsen herred har skifere, mest glimmerskifere, med marmor størst udbredelse. Derhos forekommer granit og gneis over store vidder fra Svenningdalsvøtns østside (se bind I, pag. 161). I Bjørnaadalen, omtrent 15 km. søndenfor Mosjøen, er en mindre endemoræne ved nordenden af Store Bjørnaaoatn, og en mindre moræne er der ved nordenden af Øm“evatn, nogle ki1o- meter søndenfor Fokstad. En bred tvermoræne er der øversti Drevjebyg(len mellem Perjord, Kommermoen og ()mmervaWs-bugIen. ved Ømmervatn, og en moræne er der nær gaarden Hatfen lidt nord for Ømmervatn. Der er mange terrasSer i VefSendalen, saaledes i høider fra 38 til 37 m., 60 til 70 m. og 8O til lOO m. Terrasserne i Vef- sendalen og Svenningda1en ved þ)“eldb(Pkmo, StaJgforsmo og Stor- moen er temmelig store; den høieste naar l33 m., den laveste ligger 115-.12O m. o. h. I Søndre Svenningdalen er en meget stor terrasse, som heder Sformoen, 2-3 km. lang og 135 m. o.h. Øverste terrasse ved veien mellem Svenning(lalens grube og Eiteraa- kroken ligger omtrent 137 m. o. h. øverste terrasse syd for Glug- Cashaugen, ca. l0 km. nordenfor de to sidstnævnte terrasser, ligger 132 m. o. h. Terrasse i dalføret til Remmen og Molrem, ca. 8 km. øst for Mosjøen, ligger l25 m. o. h. I Dreæ;jadalen er talrige terrasser op til 109 m. o. h. Elve, som gaar under jorden, er tidligere omtalt (bind I, pag. 466). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 386 og 396). De elve, som har sit nedslagsdistrikt eller dele af dette i Vefsen herred er: Namsen med dens bielve Storelven, Mellingea og Store Frøiningdalselv, VGfÏ96’7l(’Z‘U(’]l med bielvene Eitraaen og Sc?erming- (lalselven (med dens bielve Stavaselven, Baajjeldel-ven-, Holmvaselven og Gaa.S“oaselven), L“ille Fïiplingdalselv, Store Fiplingdalselv, Glugvas- elven, Vesterelven, Bjør1eaa(Þn, Skjerva, Susendalselvm, endelig Stor-elven (til Tosen), Lom.s-elven (til Velfjorden), Hundaala, Navarbækken (til Halsfjorden), ()lajonsdalsb(ekken, F-usta med Engaa.s-elv og H8Rfliflg6ZI), Dre1‘y“a, Røssaaen med (1åjeittWindskarelv, Aamøia og Vikrdalselv. Indsjøer. I Vefsen herred er der ialt 953 indsjøer. Km.Z Del af Jengelvatn . . 2.() l vand .... . O.2