Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/225

Denne siden er ikke korrekturlest


NORDLANDS AMT. Rm.Z Ørretvatn ..... O.4 Jengelskarvatn . . . . O.4 Del af Mellingenvatn . . 1.8 Del af Smalvatn . . . O.3 Steinvatn, nordre . . . O.4 Majavatn, store . . 16.1 Tomasvatn . . . . 1.5 Fiplingvat-n, nedre . . 10.7 Stortje1-n .... . O.6 Langtjern .... . O.2 Del af FipIingdalselv . . O.7 Hostrumtjern . . . . O.2 Kapfjeldtjern . . . O.2 Breiskarvatn . . . O.4 Svenningvatn, lille . . 1.3 Svenningvatn, store . . 5.3 Svenningtjern . . . . O.3 Baatskarvatn . . . 0.3 Gaasvatn . . . . 2.4 Svenningdalselven . . l .2 Holmvaselven . . . 1.1 Stavvatn ........ O.2 Del af Vefsenelven .... 7.4 Langvatn (med Stangvatn) . . O.4 Bjorvatn ........ O.1 Almvatn ........ O.2 Langvatn (ved Fiskløsvatn) . O.7 Stortjern ........ O.5 Glugvatn . . . O.8 Fiskløsvatn . . 3.0 Svartvatn . . O.2 Krokvatn ..... . O.3 Storvatn ........ O.4 Langvatn (ved Storvatn) . . 0.5 Del af Sto1?vatn ..... O.4 1 vand paa Lille Barskarfjeld. O.4 Ømmervatn ..... . . 5.4 Mjaavatn . . . . 2.8 Fustvatn . . . 1O.9 Tangtjern . . . O.2 Middagsvatn . . . O.3 Skj ervatn . . . . O.2 Gramneshaugtjern . . 0.3 I-Iolmvøtn, nordre . . . O.2 Længde. Bredde- Km. Km. 2.0 1.0 O.6 O.5 6.4 4.5 3.0 1.0 9.0 1.6 2.0 0.6 1.0 O.2 1.3 O.4 1.8 1.0 5.0 1.8 3.0 1.3 1.5 O.4 1.0 O.7 2.5 1.5 1.1 O.4 4.0 2.6 4.0 1.0 8.0 3.0