Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/227

Denne siden er ikke korrekturlest


2I4 NORDLANDS AMT. LH)Dg(l(“. Bredde. Km.2 Km. Km. Fusta. . . O.2 Drevja . . . 0.6 Orsdalsvatn . . . 0.2 Del af Drevatn . . 1.1 1.6 1.:3 Bratlivatn . . . . O.3 1.5 O.6 Del af Kalaavatn . . O.1 Ømmervaselven . . O.1 Øvre Fiplingvatn . . l2.2 7.3 2.7 Sløkskarvatn , store .... 0.4 Rørskarvatn, søndre .... O.‘3 Vand nordvest for Søndre Rør- skarvatn ....... O.3 Sæterelven . . . . O.2 Bisegvatn, nordre . . . 1.0 2.0 0.6 Bisegvatn, søndre . . . 0.6 1.4 O.-5 Maasskarva1n, østre . . 1.0 Maasskarvatn, veStre . O.-l Vajavatn .... . 0.3 Kvigvatn ....... 0.5 l.0 O.7 Simskarelven ...... O.4 Vand vest for Nedre Fipling- vatn ........ 0.2 Mellemvaselven ..... O.3 Majavatn, lille . . . 2.9 Kjerringvatn . . 1.2 1.8 l.0 Sefrivatn . . . 2.2 2.7 1.8 l vand . . . O.4 Holmvatn . . 1.1 1 vand . . 1.5 Maastjern ..... . 0.2 O.7 O.:3 Maasvatn ....... O.4 4 .0 1.2 I vand øst for Maasva-tn . . O.3 833 smaavande ..... 13.:3 Tilsammen l5 7 .4 Fjorde i Vefsen herred er tidligere omtalt under afsnittet havet og fjordene (bind I, pag. 322). V8):S’(’7l.ZjOT’(Z har i Vefsen herred en kystlængde paa 52 km. J o rd s m o n net i dette vidtstrakte herred er meget forskjel1igt, dels ler, dels sand, sandb1andet ler og Sa1ld, dels myr. I dalførerne er der for en stor del ler og dyb muldjord. Klimaet er efter den høie nordlige bredde ikke ugunstigt for korn- avl i de lavere liggende dele af dalene i Vefseu.