Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/228

Denne siden er ikke korrekturlest


vEFSEN HERREI). 215 Arealet er Saaledes udnyttet: Ager . . . ..... 5.7 km.2 Eng . . 19.1 » Ager og eng ..... . . . . . 24.8 km.2 Skog .......... . 1135.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr. . .... l256.9 » - Tilsammen 34l6 7 km.2 Udsæd og aVl pr. maal samt foldighed: U(lsæd. Avl. Fol(lighe(l. Byg .... 40 l. 2.5 bl. 6.2 Havre . . 5O ):- 3.0 » 6.0 Poteter . . . 3.6 hl. 25.0 » 7.0 Græsfrø . . 3.0 kg. Udsæ(l og det til have anvendte areal i 1900: - Hvede ......... 2 hl. Rug . . . 7 *) Byg . . . ?89 » Havre . . . . 631 » Blandkorn . . ..... lO » Ialt kornsæd 1489 hl. Poteter ......... 3288 » Havre til g1’Øl1f0dG1’ ..... 323 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes ar. Areal af have var 318 ar, hvoraf 122 ar anvendtes til l(jøkkenhave- vækster. Der var 8 frugttræer i herredet, 27 slaa- og meiemaskiner, l saamaskine, 6 4-hjulede og 2-spændte arbeidsvogne og lO4 2-hjulede og l-spændte og 458 2-hjulede arbeidsl(jærrer. I hoveddalførerne og i de større sidedale og tverdale er der ikke saa lidet land opdyrket, men der er meget godt jordSmon, som endnu er uopdyrket. Det meste dyrkede land ligger i Dre1‘y“adalm med sidedalene til Ømmervatn og Fustvatn, i selve Fasfvasdragets dal, samt det nederste af Herringdalen og Vej’sendaleH. Den øvrige bebygning i Svermingdalen, FI“Z)ZíflgdGl6fl, Eit(Wraadalen og flere dale er spredt med lang afstand mellem brugene. Vefsen herred, liggende indenfor bunden af Vefsenfjorden, er godt beskyttet mod havvinde. Det er en fjordbygd og indlands- bygd, og det er fornemmelig (lalførerne, der er bebyggede. Kom