Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/237

Denne siden er ikke korrekturlest


224 NORDLANI)S AMT. Vefsens landbrugsforening, stifteti 1863 til landbrugets fremme i Vefsen, havde ved udgangen af-1905 40 medlemmer. Postkontor er der i Moxøen. Postaabnerier i Øvre Vefsen og Dret:jen. Dampskibsanløbssteder er Mo.sjøen og Kulstadsjøen. Der er ops yn statio n med telegramekspedition i Felling- .fors pr. Mosjøen. Rigstelefonstation i.4ngermoen, Guldmoen, Hals- øen og Hauklan(l. “ Den meste bebygning ligger i Ve-fsen(lalen, i Drevjadalen og omkring Fustavasdragef, samt i nogle tverdale. I de øvrige. dalfører er bebygningen spredt. Vefsenfjordeus nordøstside er forholdsvis fladt skraanende, og her ligger Halsøen sagbrug, saa Kulstadsjøen ved en bugt med adskillig bebygning, derefter følger gaarden Rynes. Mosjøen ladeste(l ligger i herredet. e Husa11samlinger i l900 i Vefsen herred var Kulstadsjøen med 20 beboede huse og 116 hjemmehørende indvaanere. En større husansamling er der ved Halsøen, som skylder skogtrafiken i 1870-aarene sin opkomst. Husene i Vefsen er opført af tømmer i den almindelige kasse- form med tarveligt udstyr og tækket med spaan, bord eller torv, undertiden med skifer. Udhuse og ladebygninger er smaa paa selve gaardene, da man overalt paa udslaatterne har smaa udlader, hvor- fra høet kjøres hjem til gaardene om vinteren. Vaaningshusene i Vefsendalen er tildels daarlige og ikke godt vedligeholdte. I Drevja- dalen er vaaningshusene som regel solide og vel vedligeholdte. I Vefsen er befolkningen væsentlig norsk. I 1890 var der 65 finner, i 19O0 kun 36. n Vefsen herreds matrikulskyld er 1238.61 mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 201 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemSnitsskyld af 6.13 mark. Ifølge dens officielle Statistik for 19O0 er herredets gaards- nummere delt i 527 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverue ved folketællingen i 19OO var samlet i 438 selvstæn- dig beboede brug, hvis gjennemsnitligo størrelse efter deres matrikulskyld var 2.8O mark. “ Den officielle Statistik har desuden, efter folketællingsop- gaverne, 336 ikke særskilt skyldsatte jordbrug eller jordlodder, saaledes ialt 774 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 1225 skyldmark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarke11 var efter den officielle