Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/239

Denne siden er ikke korrekturlest


226 NORDLANDS AMT. 16.5 bl. poteter. 6 ar brugt til gulerødder og turnips, 16 ar bave, deraf 4 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 3 heste, 12 storfæ, 1l faar og 25 høns. 2 arbeidskjærrer, 1 slaa- og meiemaskine. Grøva, almindelig skrives Greva, af grǫj2 udgravet fordyb- ning, eller af sideformen grǫj“a. Gaards-nr. 21, brugs-nr. 3, af skyld 5.04 mark. Udsæd i 1900: l bl. byg, 2 bl. havre, 4 bl. bavre til grønfoder og 11 bl. poteter. Husdyrbold: 1 hest, 11 storfæ, 7 faar, 1 svin og 8 bøns. 1 arbeidskjærre. Grøva, gaards-Hr. 21, brugs-nr. 4, af skyld 6.15 mark. Ud- sæd i 1900: 4 bl. poteter. Husdyrkold: 3 kjør, 1gjet og 6 høns. Kvalj“ors. Dette navn forekommer neppe andensteds, og .betyd- ningen er uvis. Gaarden ligger omtrent en mil ovenfor Vefsen- elvens munding. Gaards-nr. 22, brugs-nr. 1, af skyld 8.l7 mark, bar 2 busmandspladse. Udsæd i 1900: O.50 bl. rug, 2.50 bl. byg, 3 bl. bavre og 18 bl. poteter. 5 ar häve, deraf 3 ar til kjøkken- bavevækster. Husdyrbold: 2 heste, lå storfæ, 16 faar, 2 gjeter og 16 bøns. 2 arbeidskjærrer. Kva(fbrs, gaards-nr. 22, brugs-nr. 2, af skyld 7.72 mark, bar 2 busmandspladse. Udsæd i 19Q0: 2 bl. rug, l bl. byg, 0.5 bl. bavre. l bl. bavre til grønfoder og 21 bl. poteter. Husdyr- bold: l best, 10 kjør, 18 faar, 4 gjeter og 24 bøns. l ar- beidskjærre. K1)alfors, gaards-nr. 22, brugs-nr. 3, af skyld 6.57 mark, bar l husmandsplads. Udsædi 1900: 3.5 bl. byg, 4.5 bl. bavre og 16 bl. poteter. 5 ar bave, deraf 3 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: l hest, 13 storfæ, l2 faar, 1 gjet og 21 bøns. 2 arbeidskjærrer. Forsjorden, gaards-nr. 23, brugs-nr. l, af skyld 6.3O mark. Udsæd i 1900: 4 bl. byg, 4 bl. bavre og l2 bl. poteter. O.2 ur brugt til kaalrabi. Husdyrbold: 1 best, 8 storfæ, 9 faar, 2 gjeter-, l svin og 12 bøns. 1 arbeidskjærre. For-§;jorden, gaards-nr. 23, brugs-nr. 2, af skyld 6.57 mark. Udsæd i 1900: 5 bl. byg, 5 bl. bavre og bl. poteter. O.5 ar brugt til kaalrabi, 1.5 ar have. Husdyrbold: 1 best, 12 storfæ, 8 faar, 2 gjeter og 9 bøns. l arbeidskjærre. Eiteraaholmen, af holmi, en liden ø. Eiteraaen deler sig ber og omslynger en ø. Gaarden ligger dog ikke paa denne. Gaards-nr. 29, brugs-nr. 1, af skyld 7.(l7 mark, bar 2 husmands- pladse. Udsæd i l900 : 2 bl. byg, O.5 bl. b1andkorn, l bl. bavre til grønfoder og 6.80 bl. poteter. l ar brugt til kaalrabi og 1 ar have til kjøkkenvækster. Husdyrbold: 2 heste, 24 storfæ, 1ö faar, 5 gjeter og 1O høns. 1 arbeidskjærre. Laksj“ors, nedre, bar navn af en stor fos i Vefsenelven oven- for gaardene, som var det øverste punkt, hvortil laksen gik op i elven, indtil der blev bygget laksetrappe i fossen. Gaards-nr. 37,