Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/240

Denne siden er ikke korrekturlest


g “ vEFSEN HEHHEn. 227 bruge-nr. 1, af skyld 5.12 mark. Udsædi1900: 4 bl. byg, 6 bl. bavre, 2.5 bl. bavre til grønfoder og 8.5 bl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi og l ar have, deraf O.1 ar til kjøkkenbavevækster. Hus- dyrbold: l best, 9 st0rfæ, 6 faar, 2 gjeter og 5 bøns. l arbeids- vogn og l arbeidskjærre. Laksfors, øvre-, gaards-nr. 38, bruge-nr. 1, af skyld 5.2O marl(, bar l busmandsplads. Udsæd i 1900: 4.50 bl. byg, 4.15 bl. bavre, 2 bl. bavre til grønfoder, 4 kg. græsfrø, l0.8O bl. poteter. l ar brugt til gulerødder og kaalrabi. Husdyrbold: 2 beste, 1O storfæ, lO faar, 3 gjeter, 2 svin og 3 bøns. 1 arbeidsvogn og 3 arbeidskjærrer. Laksjbrs, øvrP, gaards-nr. 38, brugs-nr. 2, af skyld 5.62 mai-k, har 1 busmandsplads. Udsæd i 1900: 4.6O bl. byg, 8.20 bl. bavre, 1.4O bl. bavre til grønfoder, 5 kg. græsfrø og 12.5 bl. poteter. 1.5O ar bave. Husdyrbold: 2 beste, 16 storfæ, 14 faar-, 4 gjeter, l svin og 11 bøns. 1 arbeidsvogn og 2 arbeidskjærrer. Laksy“orsmoen, gaar-dsnummeret heder i matrikulfortegnelsen Laksj“orshoved. Gaarden ligger ved elven lige ovenfor Laksforsen; hǫfuð betegner ber den øvre ende af en fos. Gaards-nr. 39, brugs-nr. 1, af skyld 6.41 mark, bar 1 busmandsplads. Udsæd i l900: 8 bl. byg, 7.5 bl. bavre, 2.8 bl. bavre til grønfoder, 2 kg. græs- frø og 19 bl. poteter. 0.5 ar brugt til kaalrabi og 0.5 ar bave. Husdyrbold: 2 beste, 13 storfæ, 8 faar, l2 gjeter, 2 svin og l3 bøns. I arbeidsvogu og 2 arbeidskjærrer. Valryggen, skriv-es ogsaa Iiualryggen. 1ste led maa være vaðill, g-rundt sted i vand, nu almindelig val. Der er en øre i elven i nær-heden, hvortil navnet antagelig sigter. Sidste led er ryggr, ryg. Gaards-nr. 4l, brugS-nr. 1, af skyld 5.12 mark, bar l busmandsplads. Udsæd i 1900: O.13 bl. rug, 3.5O bl. byg, 8.5O bl. havre, 2 bl. havre til grønfoder, lO kg. gi-æsfrø og 1l.5 bl. poteter. l ar bave, deraf 0.25 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 3 beste, l5 storfæ, 12 faar, 11 gjeter, 2 svin og 6 bøns. 2 ar- beidsvogne og 2 arbeidskjærrer. i Grane, kommer af trænavnet g)’ǫ)l, gran. Gaards-nr. 48, brugs-nr. l, af skyld 5.7O mark, bar 1 pIads. Udsæd i l900: 2 bl. byg, 2 bl. bavre, 1 bl. bavre til grønfoder, 3 kg. græsfrø og 6 bl. poteter. 2 ar brugt til turnips og 2 ar bave, deraf 0.5 ar til kjøkkenbavevækst1er. Husdyrbold: l best, 12 storfæ, 10 faar, 6 gjeter, 1 svin og 9 bens. l arbeidsvogn, l arbeidskjærre og l slaa- og meiemaskine. Paa Grane mark laa ved tællingstiden nomadiserende finner med 462 ren. Grane, gaards-nr. 48, brugs-nr. 2, af skyld“5.14 ma-rk, bar 2 busmandspladse. Udsæd i l900: 1.75 bl. byg, 4.66 bl. bavre og 13.25 bl. poteter. 3.615 ar bave, deraf 1.33 til kjøkkenbave-