Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/241

Denne siden er ikke korrekturlest


228 NORDLANDS Amt W vækster. Husdyrhold: 2 heste, 14 storfæ, 17 faar, 13 gjeter og 18 høns. 1 arbeidskjærre. Fellingj’ors, i matriku1en Almdalen. Matrikulnavnet indeholder vel elvenavnet Alma. Daglignavnet tilhører egentlig en fos i Vefsenelven. Felling- maa være en afledning af falla, jfr. felling, bringen til at falde. Gaards-nr. 49, brugs-nr. 1, af skyld 5.62 mark, har l husmandsplads. Udsæd i 1900: 2.66 hl. byg, 4.66 hl. havre, 3 h1.havre til grønfoder, 12 kg. gr:.sf1-ø og 16.5 hl. poteter. 2.5 ar have, deraf O.33 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 14 storfæ, 7 faar, 7 gjeter, 2 svin og 23 høns. 3 ar- beidsvogne og 2 arbeidskjærrer. Fellingfors, gaards nr. 49, kaldes Almdalen, brugs-nr. 2, Felling- .fors, af skyld 6.04 mark, har l husmandsplads. Udsæd 1 1900: 1.25 hl. byg, 7 hl. havre, 17.5 hl. poteter, 8.5 kg. græsfrø. 2.5 ar have, deraf 0.5 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 13 storfæ, 8 faar, 18 gjeter og 33 høns. Der var 2 arbeidsvogne og 2 arbeidskjærrer. SveVmingdalen. Navnet tilhører vel oprindelig Øvre Svenning- dalen. Man kunde tænke paa et elvenavn Sviðning eller maaske hellere et sjønavn Sviðningr, dannet af et oprindelig navn Sviða paa elven. Betydningen af det er vel «den svidende kolde». Gaards-nr. 50, brugs-nr. 1, af skyld 5.73 mark. Udsæd i 1900: 2 hl. byg, 4 hl. l1avre, O.5 hl. havre til grønfoder, 17 hl. poteter. 2 ar have, deraf O.5 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 15 storfæ, l0 faar, l] gjeter, 2 svin og 18 høns. Der var l arbeidsvogn, 4 arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Svenningdalen, gaa-rds-nr. 50, brugs-nr. 2, af skyld 5.46 mark, har l husmandsplads. Udsædi l900: O.20 hl. byg, l hl. havre, Ve hl. havre til gi-ønfoder, 10 hl. poteter. Husdyrhold: 3 heste, l2 storfæ, 2 faar, S gjeter og 10 høns. Der var 2 arbeidsvogne og 3 arbeidskjærrer. “ Fipling(Ialen, stor-e. (0m navnet se FipIingkroken, pag. 237.) Den ene af gaardene ligger ved Store Fiplingdalselv, den anden ved den jevnsides løbende Lille Fiplingdalselv. Gaards-nr. 7l, brugs-nr. l, af skyld 5.81 mark, har l husmandsplads. Udsæd i 1900: 1.5O hl. byg, 5 hl. poteter. l ar brugt til kaalrabi. Hus- dyrhold: 3 heste, 11 storfæ, 7 faar, 38 gjeter og 3 høns. Nyrud. Efter denne gaard kaldes byen Mosjøen. M(ir, mo, sand- eller grusslette. I middelalderen har navnet sandsynligvis havt flertalsformen Möar. Gaards-nr. 103, Mo, brugs-nr. 5 og 6, Nyrud, af skyld 6.67 mark, med 8 husmandsp1adSe. Efter 8 op- gaver var den samlede udsæd i 1900: 3.67 hl. byg, O.:35 hl. havre, 7.60 hl. havre og byg til grønfoder, 34 kg. græsfrø, 27.80 hl. poteter. l0 ar brugt til turnips; 10 ar have, deraf 6 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 4 heste, 25 storfæ, 4 faar, 2