Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/242

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HERRED. 229 gjeter, 14 svin og 43.høns. Der var 3 arbeidskjærrer og1 slaa- og meiemaskine. ’ Andaas forklares som oprindelig Arnaráss, af fuglenavnet ǫCI’)Y, ørn. Gaarden ligger paa en høi afsats i en isoleret a.as. Gaards-nr. 106, brugs-nr. 1, af skyld 5.31 mark, bar 1 busmandsplads. Udsæd i 1900: 4.90 bl. byg, 5.60 bl. baVre, O.30 bl. havre til grønfoder, 17.50 bl. poteter. 9 ar brugt til turnips, 3.5 ar have, deraf 2 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 2 beste, 16 storfæ, 9 faar og 24 bøns. Der var 2 arbeidSkjærrer. .4ndaas, gaards-nr. 106, brugs-nr. 2, af skyld 5.38 mark. Udsæd i 1900: 8 bl. byg, 3 bl. bavre, 16.8 bl. poteter. 3.5 ar bave, deraf 2.5 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 3 beste, 12 stor-fæ,“ 9 faar, l svin og 14 bøns. Der var 2 arbeidskjærrer. Andaas, gaards-nr. 106, brugs-nr. 3, af skyld 5.62 mark, bar 2 husmandspladse. Udsædi 1900: 3.5 bl. byg, 2.5 bl. bavre, 2.4 bl. bavre til grønfoder, 22 bl. poteter. Husdyrbold: 2 beste, 14 storfæ, 4 faar, 2 gjeter, 1 svin og 12 bøns. Der var l arbeidskjærre. .4ndaas, gaards-nr. 106, brugs-nr. 4, af skyld 5.62 mark, bar 2 husmandspladse. Udsæd i 1900.- 6 bl. byg, 2.63 bl. bavre, O.5O bl. bavre til gi-ønfoder, 19.7O bl. poteter. 8 ar bave, deraf 5 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 2 beste, 19 storfæ, 8 faar, 2 gjeter og 1O bøns. Der var l arbeidskjærre. Molremmen. Første led er vel mold, muld. Gaards-nr. 109, .Marken, øvre, brugs-nr. 4, Molremmen, af skyld 7.49 mark, har l busmandsplads. Udsæd i 1900: 0.10 bl. rug, 1.(35 bl. byg. 4 bl. bavre til grønfo(ler, S kg. græsfrø, 2O.6 bl. poteter. l2 ar brugt til turnips; 2 ar bave, deraf 1 ar til kjøkkenbavevækster. Hus- dyrbold: 2 beste, 24 storfæ, 6 svin og 23 bøns. Der var 2 arbeidskjær1-er og 1 slaamaskine. .]akobgaarden, gaards-nr. 114, Midtmarken, ytre, brugs-nr. 1 og 2, Jakobgaarden (Myrm) og Jakobgaardshaugen, af skyld 5.04 mark. UdSædi 1900: 1 bl. byg, O.5O bl. bavre, 3 bl. bavre og byg til gi-ønfoder, lå kg. gi-æsfrø, 6 bl. poteter. S ar bave, deraf 3.5 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 2 beste, 12 storfæ, 6 faar, 6 gjeter og 6 bøns. Der var l arbeidsvogn, 2 arbeidskjærrer og l slaamaskine. Bort-igaarden, gaards-nr. 115, Marken, nedre, brugs-nr. 1, BortTyaarden, af skyld 6.23 mark, bar 1 busmandsplads. Udsæd i 1900: 1 bl. byg, 3 bl. bavre, 5 bl. bavre til grønfOder, l5.80 bl. poteter, 5 kg. græsfrø. 5 ar bave, deraf 2.5 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 3 beste, l4 storfæ, B faar, 1 gjet, 1 svin og 14 bøns. Der var 2 arbeidskjæ1-rer og l slaa- maskine. - .Baathølen kommer af hylr, bøl, især i en elv. Navnet be-