Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/243

Denne siden er ikke korrekturlest


230 NORDLANDS AMT. tegner en høl, som er bekvem til leie for baade. For gaardsnummeret Kulstad er maaske den rette gamle 1’1avneform K‘álustaðir, af kála, som findes brugt som mandstilnavn i betydning = këálubakr, pukkel- rygget. Gaards-nr. 1l7, Kulstad, bruge-nr. 2, Baathølen, af skyld 5.46 mark. Udsæd i l900: 1.50 hl. byg, 1.5 hl. havre til grønfoder, 13 hl. poteter, lO kg. græsfrø. Husdyrhold: l hest, 7 storfæ, 1 sVin og 9 høns. Der var 1 arbeidsvog11, 1 arbeidskjærre og l slaa- og meiemaskine. Aaremmen: ved Aa maa vel her sigtes til elven Fusta. Gaards-nr. 119, brugs-nr. 1, af skyld 5.77 mark. Udsæd i 1900: 2 hl. byg, 0.5O hl. havre, l hl. havre til grønfoder, 7 hl. poteter. Husdyr- hold: 1 hest, 24 storfæ, 3 faar og l gjet. Der var l arbeids- kjærre og l slaa- og meiemaskine. For-smoen, indre, ligger Ved en fos i Fusta. Gaards-nr. 122, bruge-nr. 1, af skyld 5.73 mark. Udsæd i 1900: l hl. byg, l hl. havre, 5 hl. havre til grønfoder, 8 hl. poteter, 4 kg. græsfro. 2 ar brugt til turnips. Husdyrhold: 1 hest, 12 storfæ og 7 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Jomj’ruremmen, gaards-nr. 123, bruge-nr. 1, af skyld 5.81 mark. Udsæd i 1900: 5 hl. byg, 4 hl. havre, 5 hl. havre til grønfoder, 1O hl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 2 heste, 10 storfæ og 7 høns. Der var 1 arbeidsvogn og 2 arbeidskjærrer. Herring, sandsynlig tilhører navnet egentlig Herringelven, gaards-nr. 132, brugs-nr. 1, af skyld 5.14 mark, har l husmands- plads. Udsæd i 1900: 3 hl. byg, 4.5O hl. hav-re, l hl. havre til grønfoder, 12 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 2 ar brugt til turnips, Husdyrhold: 1 hest, l4 storfæ, 10 faar. 3 gjeter, 7 rensdyr og 4 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. 1S’torsmedseng, gaards-nr. 14O, bruge-nr. 1, af skyld 5.20 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 5.50 hl. byg, 5.33 hl. havre, 15 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 14 storfæ, l1 faar og 13 høns. Der var l arbeidsvogn og 1 arbeidskjærre. Lynghaug, gaards-nr. 140, Storsmedseng, bruge-nr. 2, Lyng- haug, af skyld 6.65 mark. Udsæd i 1900: 2 hl. byg, 2 hl. havre, 13 hl. poteter. 2 ar have. Husdyrhold: 2 heste, 16 storfae, 1O faar og 12 høns. Der var 3 a-rbeidskjæ1-rer og l slaa- og meie- maskine. Strom, gammelt navn Straumr, strøm, har navn af, at den ligger ved den korte strøm mellem Mjaavatn og Fustvatn. Gaards-nr. l4l, brugs-nr. 1, af skyld 5.35 mark, har l husmands- plads. Udsæd i l900: 4.50 hl. byg, 3 hl. havre, 1O hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 9 Storfæ, 7 faar, 4 gjeter, 1 svin og 15 høns. Der var I arbeidskjærre. Bla(([jel(let har navn af et stort fjeld nordenfor gaarden