Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/244

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HERRED. 23I Gaards-nr. 174, brugs-nr. 1, af skyld 5.62 mark, har1 husmands- plads (2 fiskere paa Dambakken har tilsammen 3 kjør). Udsæd i 1900: 2.70 hl. byg, 1.7O hl. havre, 14 hl. poteter. Husdyr- hold: 3 heste, 17 storfæ, 7 faar og 2 høns. Der var 2 arbeids- kjærren BlaaZjelddalen kaldes Tiphaugdalen. Første led er maaske tipp, spids, smal top. Gaards-nr. 175, brugs-nr. 1, Tiphaugdalen, af skyld 5.96 mark. Udsæd i 1900: 2.33 hl. byg, 1.33 hl. havre, 9.25 bl. poteter. 1 ar brugt til turnips. Husdyrhold: .1 hest, 16 storfæ, 5 faar og 5 høns. Smalboremmen, gaards-nr. 177, brugs-nr. 1, af skyld 5.73 mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i 1900: 3.83 hl. byg, l.50 hl. havre til grønfoder, 17 hl. poteter. Husdyrhold: .2 heste, 14 storfæ, l5 faar, 6 gjeter og 5 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Rogm“yggen og Vashoved, det sidste skrives almindelig Vas- haug. Rognryggen kommer af trænavnet raun, rogn, og ryggr, ryg, langstrakt forhøining af jord eller fjeld. Gaards-nr. 178, brugs-nr. 1, Rognrygger:, gaards-nr. 179, brugs-nr. 1, Vashoved, tilsammen af skyld 7.14 mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i 1900: 3.33 hl. byg, 2 hl. havre, 20 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 16 storfæ, 7 faar, 5 gjeter, l svin og 7 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Nyland, indre, udtales Nylen, gammelt navn Nýlendi, opbrudt jord, som nylig er taget under dyrkning. Gaards-nr. l94, brugs-nr. 2, af skyld 5.12 mark. Udsæd i .l900: 0.33 hl. rug, 3 hl. byg, 2 hl. havre, 1 hl. havre til grønfoder, 7 hl. poteter. Husdyr- hold: 2 heste, 12 storfæ, 8 faar, l svin og 11 høns. Der var 1 arbeidskjærre. Dreulan(l, gammelt navn Dre1ýuland, af elvenavnet Drevja. ved hvis udløb i Vefsenfjorden gaarden ligger. Gaards-nr. 196, brugs-nr. l og 2, af skyld 6.12 mark. Udsæd i 1900: 0.18 hl. rug, 2 hl. byg, 2 hl. havre, 1.25 hl. havre til grønfoder, 9 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 15 storfæ, 14 faar og 10 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Mellem 3 og 5 sky-ldmark har følgende eiendomme: Gaards-nr. 7, brugs-nr. l og 2, Hundaala, af skyld 3.86 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. l5, brugs-nr. 1, Øien, af skyld 3.05 mark. Gaards-nr. 15, brugs-nr. 4, Øien, af skyld 4.86 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 15, brugs-nr. 7, Øien, af skyld 3.47 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 15, brugs-nr. 9, Øvre øien, af skyld 4.33 mark, med 2 husmandspladse. Gaards- nr. 17, brugs-nr. 3, Tveraaen, af skyld 3.02 mai-k, med 2 hus- mandspladse. Gaards-nr. 18, brugs-nr. l, IØærstad, af skyld 4.39 mark. Gaards-nr. 18, brugs-nr. 3, Kj(erstad. af skyld 4.57 mai-k,