Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/245

Denne siden er ikke korrekturlest


232 NORDLANDS Axæ1T. med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 18, brugs-nr. 5, IOærstad, af skyld 4.18 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 19, brugs- nr. 1, Hos-vold, ski-ives almindelig Rufsvold, af skyld 4.7O mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 21, brugs-nr. 1, Grøva, af skyld 4.73 mark. Gaards-nr. 24, brugs-nr. 1, Øksendalen, af skyld 4.0ö mark. Gaards-nr. 24, brugs-nr. 2, Øksendalen, af skyld 4.05 mark. Gaards-nr. 26, brugs-nr. 1, Eiteraalien, af skyld 4.96 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 27, brugs-nr. 1, Eiteraaen, nedre-, PaaØorden, gaards-nr. 28, brugs-nr. 1, Eiteraae)2-, vestre, Torejorden, tilsammen af skyld 4.28 mark. Gaards-nr. 33, brugs-nr. 1, Ravn- aaen, af skyld 4.05 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 33, brugs-nr. 2, Ravnaaen, af skyld 4.2O mark, med I husmandsplads. Gaards.nr. 35, brugs-nr. 1, Faldmoen, af skyld 3.52 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 35, brugs-nr. 2, Faldmoen, af skyld 3.52 mai-k. Gaards-nr. 36, brugs-nr. 1, Spelremmen, af skyld 4.28 mark. Gaards-nr. 40, Spelen, brugs-nr. 1, Lien, af skyld 4.28 mai-k. Gaards-nr. 42, brugs-nr. 1, Finsaasen, af skyld 3.68 mai-k. Gaards-nr. 42, brugs-nr. 2, Finsaasen, af skyld 3.86 mark. Gaards- nr. 43, Glugvaselven, brugs-nr. l, Glug:)ashaugen, em“e, af skyld 3.23 mark. Gaards-nr. 43, Glugvaselven, brugs-nr. 2, Glugva-9haugen, nedre, af skyld 8.26 mark. Gaards-nr. 43, Glugvaselven, brugs-nr. 3, Glugva-9haugbakken, af skyld 3.26 mai-k. Gaards-nr. 44, Haust- “reisdalen, vestre, brugs-nr. 1, Haustre‘isa, af skyld 3.1O mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 5l, brugs-nr. 2, Baaj)eldmoen, af Skyld 3.08 mark. Gaards-nr. 53, brugs-nr. 1, Ba(([jelddalen, af skyld 3.62 mai-k. Gaards-nr. 56, brugs-nr. ], Kapskarmoen, af skyld 4.41 mark, med ] husmandsplads. Gaards-nr. 64, brugs- nr. 1, Bjork-jønlien, af skyld 3.18 mark. Gaards-nr. 69, brugs-nr. Leg 2, Fiplingkroken, af skyld 4.04 mark. Gaards-nr. 84, Herring- botnet, brugs-nr. 1, Lien-, af skyld 4.12 mai-k. Gaards-nr. 84, He-rringbot)aet, brugs-nr. 2, Nergaarden, af skyld 3.1O mark. Gaards- nr. 88, brugs-nr. 1, Kjemsaasen, af skyld 3.86 mark. Gaards-nr. 88, brugs-nr. 2, I(3emsaasen, af skyld 8.86 mark. Lian, nedre, et af flere parceller sammensat brug, bestaaende af gaards-nr. 90, Reinjjel(let, brugs-nr. 1, Lian, af skyld 2.44 mark, brugs-nr. 4, L‘ian, af Skyld 0.84 mark, samt af gaards-m-. 91, Nordaasen, brugs- nr. 5, af skyld 0.05 mark, tilsammen af skyld 3.33 mark. Gaards- nr. 90, brugs-nr. 3, Rein.O“eldet, af skyld 3.70 mai-k. Gaards-nr. 91, brugs-nr. 3, Klubben, af skyld 3.51 mai-k. Gaards-nr. 94, Ravatnet, skrives almindelig Ravnaavatne, brugs-nr. 3, Fokstad, af skyld 4.14 mai-k. Gaards-nr. 95, brugs-nr. 2, Alsgaar(len, af skyld 3.78 mark, med I husmandsplads. Gaards-nr. 96, brugs-nr. 1, Bjømaaen, af skyld 4.12 mark. Gaards-nr. 96, brugs-nr. 2, Bjørn- aaen, øvre, af skyld 3.78 mark, med l husmandsplads. Gaards- nr. 96, brugs-nr. 3, Eim-emmen, af skyld 3.7O mai-k. Gaards-nr.