Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/246

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFsEN HERRE1). 233 96, brugs-nr. 4, Bjørnaaen, øvre, af skyld 3.02 mark. Gaards-nr. 97, brugs-nr. 1, Bjm“naalien, af skyld 8.36 mark. Gaards-nr. 98, Skogsaasen, brugs-nr. l, Granneshaugen, og brugs-nr. 2, Gran-neset, tilsammen af skyld 4.12 mark. Gaards-nr. 99, brugs-nr. 1, Lang- jorden, af skyld 3.52 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 99, brugs-nr. 2, Bjørnaaen, nedre, af skyld 4.47 mark. Gaards-nr. 99, brugs-nr. 3, Bjørnaaen, ne(lre, af skyld 4.05 mark. Gaards-nr.101, brugs-nr. 1, Skog, øvre, af skyld 3.66 mark, med l husmands- plads. Gaards-nr. 101, brugs-nr. 5, Skog, øvre, af skyld 3.13 mark. Gaards-nr. 102, brugs-nr. 1, Skog, ytre, af skyld 4.71 mark. Gaarde- ur. 102, brugs-nr. 2, Skog, nedre, af skyld 4.62 mark. Gaards-nr. 103, brugs-nr. l, Mo, af skyld 3.49 mark. Gaa-rds-nr. 103, brugs- nr. 7, Mo, af skyld 4.11 mark. Gaards-nr. 105, brugs-nr. 1, Hals, af skyld 4.2O mark, med 6 husmandspladse. ’Gaards-nr. 105, brugs-nr. 3, I-Ials, ø1;re, af skyld 4.52 mark, med 3 husmands- pladse. Gaards-nr. 107, brugs-nr. l, Remmen, af skyld 3.7O mark. Gaards-nr. 107, brugs-nr. 2, Remmen (xlIyrvold), af skyld 3.78 mark. Gaards-nr. 107, brugs-nr. 4, Remmen, af skyld 3.62 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. lO8, brugs.nr. 4 og 8, I-Iagfors, af skyld 3.83 mark. Gaards-nr. 109, brugs-nr. 1, Molremmen, af skyld 8.62 mark. Gaards-nr. 109, brugs-nr. 2, 2lIolremmen, af skyld 3.05 mark. Gaards-nr. 1lO, bruge nr. l, Molremmen, af skyld 3.:36 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 11O, brugs.nr. 5, Heimi- gaar-(len, af skyld 3.52 mark. Gaards-nr. 110, brugs-nr. 6, Heimi- gaar(len, af skyld 3.44 mark. Gaards-nr. 113, Midfmarken, imIre, brugs-nr. 1, Honggaar(]en, af skyld 3.02 mark, med I husmands- plads. Gaards-nr. 1l7, brugs-nr. 1, Kulsfadaa9en, af skyld 4.83 mark, med 1husmandsplads. Gaards-nr. l17, brugs-nr. 10og12, (Kulstad) Trangdalen og Finbrauten, af skyld 3.89 mark. Gaarde- nr. 117, brugs-nr. 14, Kulsta(l (Bakken), af skyld 3.36 mark. Gaarde- nr. l17, brugs-nr. 15, Kulsfad, af skyld 3.7O mark. Gaards-nr. l17, brugs-nr. 16, KuL9tadWsjøen, af skyld 3.1O mark. Gaards-nr. ll8, bruge-ni-. 1, Rynes, af skyld 3.62 mark, med 1 husmands- plads. Gaards-nr. 1l8, brugs-nr. 2, Rynes, af skyld 3.12 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr.. 124, brugs-nr. 1„ Haukland, af skyld 4.54 mark. Gaards-nr. 124, brugs-nr. 2, Haukland, af skyld 3.01 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 125, brugs- nr. l, Vol(len, af skyld 3.47 mark. Gaards-nr. 127, brugs-nr. 1, Risnes, af Skyld 4.05 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. l28, brugs-nr. 1, Mymes, af skyld 3.04 mark. Gaards-nr. ]29, brugs-nr. l, Aanes, af skyld 3.62 mark. Gaards-nr. 129, brugs- nr. 2, Aanes, af skyld 3.62 mark. Gaards-nr. 139. brugs-nr. 2, Ixillesmedseng, af skyld 3.02 mark. Gaards-nr. 141, brugs-nr. 3, Strøm, af skyld 4.61 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. l42, brugs-nr. l, Sletlen, af skyld 4.12 mark, med l husmandsplads.