Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/247

Denne siden er ikke korrekturlest


234 W NOR1)1.ANI)s AMT. Gaards-nr. 143, brugs-nr. 1, (Breivik) Storvik, af skyld 3.86 mark. Gaards-nr. 143, brugs-nr. 2, (BreVivik) Store-ik, af skyld 3.94 mark. Gaards-nr. 145, brugs-nr. 1, Aakviken, af skyld Þ4.89 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 145, brugs-nr. 2, Aakviken, af skyld 4.70 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 145, brugs-nr. 3, Aakviken, af skyld 4.96 mark, med 2 husmandspladse. Gaards- nr. 146, brugs-nr. 1, L(mgmoen, af skyld 3.78 mark. Gaards-nr. l46 brugs-nr. 2, Langmoen, af skyld 3.02 mark. Gaards-nr. 15O, brugs- nr. 1, Granaasen, af skyld 3.1O mark. Gaards-nr. l51, brugs-nr.1, (Hellefleld, ytre) Storremmen, af skyld 3.7O mark. Gaards-nr. 151, brugs-nr. 2, (HelleZjeld) [7tgaarde1ɔ, af skyld 4.65 mark. Gaards-nr. 151, brugs-nr. 3, (Hellej)eld) Husremmen, af skyld 3.78 mark. Gaards-nr. 152, brugs-nr. 1, (Helleþeld) Haugen, af skyld 3.52 mark, Gaards-nr. 152, brugs-nr. 2, (Hellej)eld) Haugen, af skyld 3.52 mark. Gaards-nr.154, brugs-nr. 1, (Guldmoen) Guldjorden, af skyld 3.02 mark. Gaards-nr. 157, brugs-nr. 1, Skjetviken, af skyld 3.2O mark. Gaards-nr. 157, brugs-nr. 2, ‘S’hîjetviken (Granhaug), af skyld 3.16 mark. Gaards-nr. l58, brugs-nr. l, Sovarneset, af skyld 4.70 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 159, brugs-nr. 1, (2lú“aavatnet, vestre) Goj’ahaugen, af skyld 3.39 mark. Gaards-nr. 159, brugs-nr. 2, (;Waavalnet, vestre) Uffigaarden, af skyld 3.86 mark, med 2 hus- mandspladse. Gaards-nr. 160, brugs-nr. 1, lWaavatnef, øst*re, af skyld 3.20 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 161, brugs- nr. 1, (Srømsnes) Strauman, af skyld 3.52 mark. Gaards-nr. 166, brugs-nr. l, Haften, af skyld 3.28 mark. Gaards-nr. 166, brugs- nr. 2, Hattm, af skyld 3.86 mark, med lhusmandsplads. Gaards- nr. 170, brugs-nr. 2, (Sandbugten) Almlien, af skyld 3.70 mark. Gaards-nr. 171, brugs-nr. 1, Almlien, af skyld 3.87 mark. Gaards- nr. 173, brugs-nr. 1, Pe)jor(len, af skyld 3.28 mark. Gaards-nr. 174, brugs-nr. 2, Blaaj)eldet, af skyld 3.62 mark. Gaards-nr. 176, brugs-nr. 1, Steinhaugen, af skyld 4.86 mark, med 2 husmands- pladse. Gaards-nr.179, brugs-nr. 2, Vashoved, af skyld 3.2O mark. Gaards-nr. l82, brugs-nr. l, Bratlien, af skyld 8.7O mark. Gaarde- nr. 182, brugs-nr. 2, Bratl“ien, af skyld 3.35 mark. Gaards-nr. ]85, brugs-nr. 1, (Brumoen) Nilsskog, af skyld 4.12 mark. “ Gaards- nr. 185, brugs-nr. 2, (Brumoen)- Nilsskog, af skyld 3.28 mark. Gaards- nr. 188, brugs-nr. l, Lamoen, af skyld 4.05 mark. Gaards-nr. l89, brugs-nr. 1, Granmoen, af skyld 3.36 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 19O, brugs-nr. l, (Strøm) Moe-n, af skyld 4.05 mark. G Gaards-nr. 190, brugs-nr. 5, Strøm med Dalenget, tilsammen af skyld 3.04 mark. Gaards-nr. 191, brugs-nr. 1, For.s-moen, ytre, af skyld 3.62 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 19l, brugs- nr. 2, For-smoen, ytre, af skyld 3.52 mark. Gaa1-ds-nr. l9l, brugs- nr. 3, Forsmoen, ytre, af skyld 3.52 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 191, brugs-nr. 4, Forsmoen, ytre, af skyld 3.28 mark,