Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/249

Denne siden er ikke korrekturlest


236 NoR1)1.ANns AMT. Sørvasdalen ligger ved et vand, Sørvatn, længere syd i Hund- aalas vasdrag. Øien, gammelt navn Øy, brugt om en flad, frodig strækning ved vand; ligger paa en flade ved Vefsenelven og en tveraas ud- løb i denne. Rotneset. 1ste led er vel röt, trærod. Kvandalen, af hvǫ1m, kvanne. Tveraaen har navn efter Tveraaen, en sideelv til Vefsenelven, i hvis da1 gaarden ligger. - Rosvold, gammelt navn Refsvǫllr, sammensat med mands- navnet Refl” (eller refr, brugt -som mandstilnavn). Aufles, gammelt navn Auðafles, af auðr, øde, og jles, som nærmest bruges om et fladt, i vandskorpen liggende skjær; i gaardnavne maa det enten sigte til et udenfor gaarden liggende skjær eller betegne partier af bar klippe, som stikker op af marken paa land. Økse)a(]alen. Det er sandsynligt, at 1ste led indeholder elve- navnet Øksna, oprindelig Y:rn eller lî“Bna, af uxi, okse. Sfeinlien. 1ste led, sfeim1, sigter vist her til en isoleret, tem- melig høi fjeldkoll lige ved gaarden Eiteraaen, øvre. Elvenavnet Eiteraaen, ligesom det usammen- satte Eitra, forekommer oftere; i Vefsen er det ogsaa det daglige navn paa en tverelv til Svenningdalselven, som paa kartet kaldes Stavaselven. Navnet maa afledes af eWitr og betegne «den kolde». Skjørlægde-n er et dunkelt navn. Sidste led maa vel være lægð, lav beliggenhed, fordybning i terrænet. Ravnaaen har navn efter en aa, der danner afløbet for Ra- vatn og falder ud i Vefsenelven ved gaarden. Elvenavnet er dannet af fuglenavnet ra.fn. O Turmoen. 1ste led kan være tur, som i den nordlige del af landet bruges om bulder, brag, vedva1-ende larm, dur. Gaarden ligger ved hovedelven, og der kunde sigtes til brusen af denne. Faldmoen, af tfall, jordfald. Vefsenelven gaar her meget stridt og graver ved bredden, saa at der undertiden foregaar jordfald. Spelremmen. Sidste led er rim, en her i bygden almindelig sideform af rimi, langstrakt forhøining, jordryg. ’ 1ste led er maaske spol, oldnorsk spǫlr, spile, stang, ogsaa om strimmel, jord- Strimmel. Tillægget synes saaledes at forstærke den betydning af smalhed; som allerede ligger i remmen. Spelen Spælen, Spelen findes ofte Som navn især paa smaa gaarde og pladse; af sp(el, kort hale, svands, ogsaa om strimmel, smalt jordstykke. Finsaasen er enten sammensat med mandsnavnet Fin11 eller med folkenavnet finn. Det sidste er vel her det rimeligste. Gl“c1g1.-a-vel-ven er egentlig navn paa en elv, der kommer fra