Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/259

Denne siden er ikke korrekturlest


246 NORm.AN1)s AMT. øst følger Skolegaden og saa Kirkegaden, kun med enkelte huse, og saa følger en række gader, som overhovedet ikke er bebyggede eller kun har et hus nu og da. P Gader med retning fra vest til øst er nordligst Sk;jervengade, der gaar langs Skjervenelven, saa følger længer syd Petter Bech“S- gade, Petter ])ass’s gade, Bogtrykkergaden, Thorolvs gade, hvilke gader er bebyggede i den vestlige del, som ligger nærmest Vefsenelven. Før 1863 var der ingen oparbeidet gade eller vei. Først oparbeidedes Sjøgaden og Skjervengaden i l863 og l864, samtidig med veien til Skog. Sjøgaden var imidlertid saa daarlig opar- beidet, at den i regnveir delvis var næsten ufarbar. I 1876 blev ladestedet opmaalt og kartlagt, plan for regulering og bebyggelse vedtoges, og følgende gader fik navn. Gader iretning nord-syd: Sjøgaden, Nedre Strandgade, Øvre Strandgade, Kristian Kvales gade, Skolegaden og Kirkegaden. I retning øst-vest: Skjerven- gaden, Petter Bechs gade, Petter Dass’s gade, Bogtrykkergaden, Thorolvs gade, Haareks gade, Meyers gade, Hans Halle gade, Matis Bruuns gade, Elvegaden og Schrødergaden. I 1888 fik disse l5 gader navn: Tordenskjolds gade, parallel med Kirkegaden. Egedes gade -»-- Lagm andsgaden -- » - Jonas Lie’s gade -»- Thore Hunds gade -»- Wergelands gade - » - Ibsens gade - » - Brogaden -»- Skogveien -»- I-lolmens gade -»- Holbergs gade, samme retning som Petter Bechs gade. Nedre Tvergade -»- Øvre Tvergade -- » -- Sandgaden -» - Valliveien -- » - Af disse 32 gader er kun faa oparbeidede. Kirkegaden op- arbeidedes i 1878 og l879, Bogtrykkergaden til Kirkegaden i 1879-8l, Nedre Strandgade i hele sin længde l882-89, Thorolvs gade oparbeidedes i 1883 til Nordre Strandgade, Petter Bechs gade i l886 til Kirkegaden, Petter Dass’s gadei l89O-93 til Østre Strandgade, Øvre Strandgade i l896 til Thorolvs gade. En landgangskai blev ved bidrag af samlaget og havne- kassen opført i l895 og l896. Den kostede 3500 kr. Træplantningen i Bogtrykkergaden begyndte i 1883 og har været fortsat i andre gader.