Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/261

Denne siden er ikke korrekturlest


248 Nom)1.AN1)s AMT. Den første bro over Skjerva blev opført i 1851. Denne bro vilde ikke staa i isgang og blev i 186O flyttet, eller rettere, der opførtes en ny bro nogle meter ovenfor den nuværende Den nuværende, den 3dje i rækken, er en jernbro, opført i 1887. Den første postaabner i Vefsen ansattes i 1852; posthuset var ved Dolstadsjøen indtil 1855, da det flyttedes til Halsø, og senere, omkring l868, flyttedes det til jMosjøen, hvor det i 1891 blev postkontor. Et tilfredsstillende ordnet postvæsen fik man i Mosjøen i 1854, da frimærker blev indført. Anløbssted i postruten fik V efsen i 1861, først maanedlige anløb, saa fjortendaglige og endelig ottedaglige anløb. Nu er der af kystruteskibene 2 anløb sydfra og 2 nordfra, og af Helge- landske dampskibsselskabs skibe, som korresponderer med hurtig- ruteskibene, 3, eller ialt 7 anløb om ugen. Den 17de mai l861 kom det første dampskib, «Prins Gustav», ind Vefsenfjorden og gik ind til midt overfor Kulstadsjøen. Ved denne leilighed var der festlighed paa Halsøen med flagni11g. taler og sang m. m., noget som da var uhørt paa disse kan1er, og festen gjorde et dybt og varigt indtryk paa mange. Før 1863 var her ingen læge i Vefsen eller Mosjøen. Distrikts- lægen i Alstahaug og tildels lægen i Brønnø kom af og til, dels med lange mellemrum. Siden 1879 har der stadig boet læge i Mosjøen og siden 1885 to læger. I 19OO opførtes et sygehus. Midlerne er væsentlig ind- kommet fra brændevinssamlaget, Vefsen sparebank og basarer med videre. En større del af Vefsenskogene, der tidligere tilhørte familien Holst, gik over til et engelsk kompani, som i 1865 opførte Hals- øens sagbrug. K“ompaniet udfoldede en betydelig virksomhed og havde en arbeidsstyrke paa flere hundrede mennesker og gav derved et væsent1igt stød til anlægget af ladestedet Mosjøen. Ved Halsøbrugets oprettelse i l865 begyndte en temmelig betydelig udførsel af trælast, og omtrent samtidig oprettedes told- station paa Rynes i Vefsen, medens der intet toldkan1mer var i Mosjøen. De til havnevæsenet opkrævede toldprocenter gik til Bodø toldkammer, ikke til Vefsen eller Mosjøen. Stedet havde adskillige skatydere, og der tilflød Vefsen kommunekasse mere, end der anvendtes til forbedring af Mosjøens skolevæsen, vei- væsen og po1itivæsen. - Ved lov af 11te april 1874 fik strandstedet Mosjøen fra 1ste januar 1875 ladestedsrettighed, og navnet blev forandret fra Moesøen til )l[osjøm. Mosjøen har været egen kommune fra 1ste januar 1876. 3dje juni l875 aflagde 66 indvaanere konstitutionsed; 23 havde 1