Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/270

Denne siden er ikke korrekturlest


MOSJØEN LADESTED. 257 0verført kr. 21572.67 Fattigvæsen ...... » 7 O00.00 Kirkevæsen . . . » 759.79 Renter og afdrag . » 150.00 Tilfæl(lige udgifter. . » 486.88 Kr. 29 969::läl Formue og indtægt efter skatteligningen var i l895 658 95O kr. og 285 645 kr., i l900 768 7OO kr. og 358 975 kr., skatte- procenten for indtægten var l3 og l4.1O. I 1906 var den an- tagne indtægt 466440 kr. og formuen 100010O kr.; den samlede skat i 1906 var 18272 kr., fordelt paa 569 skaty(lere. l-latfjelddalen heri-ed. I-[a([jel(ldaleu herre(l (33064.1 km.=-’, i l891 108O indbyggere, i 19O0 1108 indbyggere) udgjør Hatj)“el(ldalen præstegjel(l og sogn. Herredet udgjør HaU)el(ldalen lensm(md.s(lisfrikt og thinglag. Herre(lets navn er egentlig gaar(lnavn, og gaarden Hatfjeld- dalen har navn efter Hatfjeldet med de høie toppe, Store Og Lille Hatten, som ligger i øst for gaarden Hatfjeld dalen kirke ligger omtrent 7 km. syd for Røss- vatn under nordlig bredde 650 35‘ 47“ og 1111der længde øst for Kristiania observatorium 3Ô l6‘ 21‘‘. Herredet omgives af Hemnes, Ï,(åfS’(í’ll og Gr()ng herreder samt Sverige fra grændserøs nr. 204, Jadnems røs, til grændserøs nr. 216, Ard(2)“)“el(l røs. Af Hatfjelddalen herreds samlede areal, 3064.1 km.9, er 3042.9 km.2 fastla ud og 21.2 km.2 øer i ferskvand. Øer i ferskvand er: K11l-’ ’ Storholmen (i Vefsenelven) . . . O.2 Røssvasholmen (i Røssvatn). . . 19.4 Bjørnholmen ...... . O.2 l ø i Kjukkelvatn . . . 0.3 102 smaaøer. . . . - . . 1.1 i Tilsammen 21.2 17 - im-111xx1c1c amt Hr.